Брой 156 (666), 15-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ

БНБ: Ръст на износа със 124 млн. евро през юни


През юни месец е бил отчетен ръст на износа (FOB) със 124,2 млн. евро за разлика от същия период на миналата 2013 г. За шестия месец от 2014 г. показателят е достигнал размер от 1882,8 млн. евро. За януари – юни 2014 г. експортът (FOB) е 10,2 млрд. евро, като намалява с 356,9 млн. евро (3,4%) в сравнение с този за същия период на предходната година. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) за платежния баланс на страната през юни месец 2014 г.

От своя страна вносът (FOB) е спаднал с 52,1 млн. евро през отчетния период и е достигнал размер от 2012 млн. евро. За януари – юни 2014 г. импортът (FOB) е 11,810 млрд. евро, като намалява с 55,3 млн. евро (0,5%) за разлика от същия период на 2013 г.

По данните на Централната банка през юни месец на настоящата година текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 582,4 млн. евро при излишък от 244,8 млн. евро за юни 2013 г. В показателя влизат входящите и изходящи потоци от търговия със стоки, плащанията и постъпленията за услуги, както и паричните средства, които емигрантите изпращат на свои роднини в България. Наред с това той отчита и текущите трансфери между страната и останалия свят. Това показват данните за платежния баланс през шестия месец на 2014 г., който обобщава всички международни парични сделки, с регистрирано българско участие по тях, за дадения период.

Според данните на БНБ търговското салдо за юни 2014 г. е отрицателно в размер на 129,2 млн. евро при дефицит от 305,5 млн. евро за юни 2013 г.  За януари – юни 2014 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1537 млн. евро.

НОВИНИ ОТ БТПП
ЧЕЗ – член на Палатата, с първо за България отличие „Инвеститори в хората”
Сертификатът по световно известния стандарт бе връчен на официална церемония в София Още
Покана за участие в семинар на тема "Оценка на въздействието на законодателството"
Ще бъдат представени гледните точки на политиците и бизнеса по отношение на ползите от оценката на въздействие на законодателството Още
Международната търговска камара – Париж изготви ръководство за ефективно управление на арбитража
Практически инструментариум в помощ както за корпоративни адвокати, така и за ръководители на фирми Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Бюджетните разходи за иновации нарастват през 2013 г. с 1,3% спрямо 2012 г.
Делът на бюджетните разходи за НИРД от брутния вътрешен продукт също нараства, отчита НСИ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна среща на малкия и средния бизнес
23 - 27 септември 2014 г., к.к. Златни пясъци Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Консултативният съвет за оптимизиране на осигурителната система ще подготви варианти за реформи в осигурителното законодателство
Съветът ще отчете своята работа в края на мандата на служебното правителство Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Решения на УС на БНБ относно КТБ
Централната банка разреши някои банкови дейности на КТБ и ТБ Виктория Още
БНБ: Ръст на износа със 124 млн. евро през юни
През юни текущата и капиталова сметка е положителна Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартите на Вашия екран - вече и за 30 дни
Българският институт за стандартизация предоставя на своите клиенти възможност за ползване на услугата за онлайн четене Още