Брой 156 (666), 15-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.


Споразумението за партньорство е документът, който определя целите и приоритетите на Република България при използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., като очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. Споразумението е разработено при спазване на принципите на партньорство и прозрачност, осигуряващи участие на социално-икономическите партньори, местните власти, неправителствените организации, академичната общност и гражданите. Споразумението за партньорство е ясен план за инвестиции и реформи, които ще допринесат за устойчив икономически растеж и повишаване качеството на живот на българските граждани. Дейностите, предвидени в него, са основата за ефективното и качествено използване  на Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. е одобрено от Европейската комисия на 07.08.2014 г. 

Документът е валиден до края на: 2020 г.

Документът е приет с Решение № 532 на Министерския съвет от 21.07.2014 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
ЧЕЗ – член на Палатата, с първо за България отличие „Инвеститори в хората”
Сертификатът по световно известния стандарт бе връчен на официална церемония в София Още
Покана за участие в семинар на тема "Оценка на въздействието на законодателството"
Ще бъдат представени гледните точки на политиците и бизнеса по отношение на ползите от оценката на въздействие на законодателството Още
Международната търговска камара – Париж изготви ръководство за ефективно управление на арбитража
Практически инструментариум в помощ както за корпоративни адвокати, така и за ръководители на фирми Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Бюджетните разходи за иновации нарастват през 2013 г. с 1,3% спрямо 2012 г.
Делът на бюджетните разходи за НИРД от брутния вътрешен продукт също нараства, отчита НСИ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна среща на малкия и средния бизнес
23 - 27 септември 2014 г., к.к. Златни пясъци Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Консултативният съвет за оптимизиране на осигурителната система ще подготви варианти за реформи в осигурителното законодателство
Съветът ще отчете своята работа в края на мандата на служебното правителство Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Решения на УС на БНБ относно КТБ
Централната банка разреши някои банкови дейности на КТБ и ТБ Виктория Още
БНБ: Ръст на износа със 124 млн. евро през юни
През юни текущата и капиталова сметка е положителна Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартите на Вашия екран - вече и за 30 дни
Българският институт за стандартизация предоставя на своите клиенти възможност за ползване на услугата за онлайн четене Още