Брой 9 (266), 14-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Публикуван е отчет относно изпълнението на Националната програма за реформи


Публикуван е отчет относно изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи (НПР) на Република България (2012-2020 г.) и в Плана за действие към нея за третото тримесечие на 2012 г., в изпълнение на РМС № 692 на от 2011 г., както и анализ на очакванията за процеса на тяхното изпълнение.

НПР съдържа 207 мерки, от които към края на третото тримесечие на 2012 г. са изпълнени 15%, а 69% са в процес на изпълнение. Натрупаното за 2011 г. закъснение е до голяма степен преодоляно, с което през 2013 г. изпълнението на предвидените за 2011 г. мерки ще достигне 87%.

Според очакванията на компетентните министерства и ведомства, към края на месец декември (четвърто тримесечие) 2012 г. се очаква изпълнението на Плана за действие към НПР да достигне 19%, при планирани за изпълнение до 2012 г. 30% от всички мерки. Напредъкът спрямо предходното тримесечие идва от изпълнение на мерки в областта на бизнес среда, климат и енергетика, бедност и публични финанси.

Отчетът към месец септември и Планът за действие към Националната програма за реформи са на разположение  тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната дейност на Палатата стартира за тази година с 3 нови инициативи
Анкета на БТПП сочи Турция, Македония и Румъния като предпочитани дестинации за организиране на бизнес делегации Още
Съветникът към Посолството на Азербайджан посети БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Месечната инфлация за декември е 0,4 на сто
Средногодишната инфлация за периода януари-декември 2012 г. спрямо същия период 2011 г. е 3 на сто Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Публикуван е отчет относно изпълнението на Националната програма за реформи
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Българската версия на Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги е на разположение чрез инструмента Euroclass
Още една стъпка в посока хармонизация на практиките в областта на марките в рамките на ЕС Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
МФ предлага законодателни промени за разширяване на правомощията на органите по приходите от НАП
С тях се предвижда възможност за действия по разследване, а именно да провеждат разпити, огледи, претърсвания и изземвания по реда на НПК при неотложни случаи Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Китай се утвърди като осмия най-голям пазар за българския износ
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още