Брой 9 (266), 14-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

МФ предлага законодателни промени за разширяване на правомощията на органите по приходите от НАП


Министерството на финансите публикува на интернет-страницата си законопроекти за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). С тях се предлага възможност за разширяване на правомощията на органите по приходите с извършване на действия по  разследване, а именно да провеждат разпити, огледи, претърсвания и изземвания по реда на НПК при неотложни случаи. Данъчното разследване при неотложност е необходимо на органите по приходите както за нормалното осъществяване на възложените им от закона функции по извършване на проверки и ревизии, така и за превенция, противодействие  и разкриване на данъчни измами. Разширените правомощия се предоставят само със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и могат да бъдат упражнявани само от определените със заповедта органи по приходите  в случаи на неотложност

Разширените правомощията на органите по приходите по разпит, оглед, претърсване и изземване и свързаните с тях процесуални действия ще се подчинява на съдебен контрол като протоколът за неотложни действия ще подлежи на одобряване от съда.

С цел да се гарантират правата на задължените лица, данъчното разследване ще може да се упражнява само ако се възпрепятства или пречи на провеждането на производствата по установяване на данъчни и осигурителни задължения или са налице данни за укриване на факти и обстоятелства от значение за производствата.

Събраните от органите по приходите на НАП доказателства ще могат да се използват при разследване на престъпления, свързани с данъчни измами, изпиране на пари и подкуп на местни и чуждестранни длъжностни лица, които оказват изключително негативно отражение както върху държавния бюджет, така и върху обществото и икономиката като цяло.

Очакваният ефект от предлаганите промени е освен превенция на престъпленията срещу данъчната и финансовата система, а и събиране в най-кратки срокове на доказателства, които могат да бъдат използвани от органите на досъдебното производство и намаляване на времето за провеждане на наказателното производство чрез използване на специализираните знания на органите по приходите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната дейност на Палатата стартира за тази година с 3 нови инициативи
Анкета на БТПП сочи Турция, Македония и Румъния като предпочитани дестинации за организиране на бизнес делегации Още
Съветникът към Посолството на Азербайджан посети БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Месечната инфлация за декември е 0,4 на сто
Средногодишната инфлация за периода януари-декември 2012 г. спрямо същия период 2011 г. е 3 на сто Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Публикуван е отчет относно изпълнението на Националната програма за реформи
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Българската версия на Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги е на разположение чрез инструмента Euroclass
Още една стъпка в посока хармонизация на практиките в областта на марките в рамките на ЕС Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
МФ предлага законодателни промени за разширяване на правомощията на органите по приходите от НАП
С тях се предвижда възможност за действия по разследване, а именно да провеждат разпити, огледи, претърсвания и изземвания по реда на НПК при неотложни случаи Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Китай се утвърди като осмия най-голям пазар за българския износ
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още