Брой 9 (266), 14-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Българската версия на Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги е на разположение чрез инструмента Euroclass


Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги е създадена в рамките на проекта „Програма за сближаване на практиките”, иницииран от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни ) OHIM, с участието на националните ведомства за индустриална собственост от Европейския съюз.

Чрез включването на Общата хармонизирана база данни в инструмента Euroclass потребителите не само ще разполагат с общ списък стоки и услуги на езиците на държавите членки на ЕС, но и ще могат да разчитат на единен подход при оценката на това кои термини са допустими за класиране и кои не, пред множество различни ведомства.

Патентното ведомство на Република България съобщава, че ще приема без възражение термините, включени в Хармонизираната база данни, когато са посочени в заявка за регистрация на марка. Хармонизираната база данни ще бъде  постоянно подобрявана и българският превод ще бъде поддържан и актуализиран чрез специално създаден за целта софтуер.Инструментът Euroclass е достъпен през единния портал European TMDN COMMON GATEWAY на официалния интернет сайт на Патентното ведомство, на интернет адреса на COMMON GATEWAY или чрез сайта на OHIM.

Швейцария, Япония и САЩ също са интегрирали инструмента и поради тази причина се предвижда като следваща стъпка името да се промени от Euroclass на TMclass, за да отразява по-точно същността му.

Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги е стъпка в посока хармонизация на практиките в областта на марките в рамките на ЕС, която е продиктувана от стремежа на ведомствата да предоставят висококачествена услуга на своите потребители и единен подход при разглеждането на марките.

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната дейност на Палатата стартира за тази година с 3 нови инициативи
Анкета на БТПП сочи Турция, Македония и Румъния като предпочитани дестинации за организиране на бизнес делегации Още
Съветникът към Посолството на Азербайджан посети БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Месечната инфлация за декември е 0,4 на сто
Средногодишната инфлация за периода януари-декември 2012 г. спрямо същия период 2011 г. е 3 на сто Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Публикуван е отчет относно изпълнението на Националната програма за реформи
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Българската версия на Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги е на разположение чрез инструмента Euroclass
Още една стъпка в посока хармонизация на практиките в областта на марките в рамките на ЕС Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
МФ предлага законодателни промени за разширяване на правомощията на органите по приходите от НАП
С тях се предвижда възможност за действия по разследване, а именно да провеждат разпити, огледи, претърсвания и изземвания по реда на НПК при неотложни случаи Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Китай се утвърди като осмия най-голям пазар за българския износ
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още