Назад

Агенцията по обществени поръчки публикува неофициален превод на 12 допълнителни въпроси и отговори, предоставени от ЕК


Агенцията по обществени поръчки публикува неофициален превод на 12 допълнителни въпроси и отговори, предоставени от Европейската комисия, по прилагане на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия в Украйна.

Информацията може да бъде намерена в рубрика „Санкции срещу Русия“, секция „Стратегически документи“, раздел „Политики на ЕС“.

Възложителите имат задължението да спазват Регламента на всички етапи от процеса по възлагане, сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки.

Информацията е в помощ на възожителите на обществени поръчки и периодично се обновява.