Назад

Среща на председателя на БТПП с д-р Мануела ТотеваПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна и разговаря с д-р Мануела Тотева – автор, анализатор и лектор в сферата на комуникациите и маркетинга, с повече от две десетилетия опит в областта на рекламата.

На срещата бяха обсъдени възможности за съвместна дейност и форми за обучение на млади представители на българския бизнес и предприемачи в областта на дигиталните комуникации.

На срещата д-р Тотева представи  своя труд „Ефективни инструменти на дигиталния маркетинг в "бизнес към бизнес" организации“, излязъл през месец февруари тази година. Основните теми от изданието са съобразени с дисциплината „Дигитални комуникации“, която д-р Тотева преподава в Софийския университет, Техническия университет в София и в Техническия университет в Илменау, Германия. В изданието са отразени практически казуси и ценни практики от дейността й като пресаташе в БТПП (2002 – 2006 г.).

В края на срещата д-р Тотева предостави две копия от книгата си на библиотеката на БТПП, а председателят на Палатата й връчи юбилейния Алманах „120 години Българска търговско-промишлена палата“ с препоръката да насочи вниманието на младата студентска аудитория към филма "Патриарха на градежа" за живота и делото на първия председател на Палатата Иван Грозев.