Назад

Европейският орган по труда публикува две информационни брошури в помощ на командированите шофьори


Европейският орган по труда (ЕОТ) публикува две информационни брошури, предназначени за командировани шофьори и оператори в рамките на предоставяне на услуги в сектора на автомобилния транспорт. Те са преведени на всички езици на държавите – членки на Европейския съюз, както и на албански, македонски, турски, руски и украински.
 
В първата брошура „Командировани шофьори – права и задължения, които трябва да знаем“, е предоставена информация, която помага на шофьорите да разберат кога са командировани и кога не, както и какви са трудовите възнаграждения, които се дължат от работодателя. От нея шофьорите могат да научат също и какви документи следва да имат в случай на пътна проверка от контролни органи.
 
Информацията във втората брошура е свързана с правилата за времето за шофиране и почивка. В нея се разглеждат ключови елементи в законодателството от пакета „Мобилност“. Посочени са ежедневните, седмичните и двуседмичните правила за времето за шофиране и правилата относно почивките. Обърнато е специално внимание, че водачът на превозното средство не може да използва редовната си седмична почивка в него. Работодателят е длъжен да поеме разходите за настаняване с подходящи условия за пълноценен сън.
 
Брошурите ще могат да се използват по време на извършване на проверки в автомобилния транспорт от контролните органи на ИА ГИТ, както и при информационни кампании. Преводите на брошурите са достъпни през информация, публикувана на официалния сайт на   Европейския орган по труда чрез линка  https://www.ela.europa.eu/en/news/first-road-transport-information-leaflets-are-now-available-all-eu-languages-well-albanian
 
За 2022 г. Европейският орган по труда обяви редица планирани дейности, включително организиране на координирана информационна кампания за повишаване на осведомеността относно дейностите в автомобилния транспорт, която ще бъде проведена през есента. Европейската институция подкрепя и съвместни координирани проверки между държавите членки, насочени към защита правата на работещите в сектора и срещу социалния дъмпинг. Главна инспекция по труда е една от институциите, които участват в инициативите на ЕОТ от страна на България.