Назад

Проект на Наредба предвижда възможност чужденци да започнат или развият у нас високотехнологичен проект или иновативна дейност


На сайта за обществени консултации на правителството strategy.bg е публикуван  проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп виза” e изготвен във връзка с измененията и допълненията в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), чл. 24 п, ал. 3, обнародвани в Държавен вестник бр. 22 от 18 март 2022 г.

Министърът на иновациите и растежа ще може еднолично или след решение на експертен съвет да дава, удължава или отнема стартъп визи. Документът ще дава възможност на чужденци да започнат или развият у нас високотехнологичен проект или иновативна дейност. Проектонаредбата, която описва процедурата как ще се случва това, е публикувана на сайта strategy.bg за обществено обсъждане. Стартъп визите ще позволяват по-лесно дълготрайно пребиваване на чужденци в България, стига те да развиват у нас бизнес с висока добавена стойност.

Дата на откриване:

30.8.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бизнес среда

Дата на приключване:

13.9.2022 г.

Добави коментар