Назад

България с най-малко запас на газ в ЕС и със сериозен риск за икономиката от спирането на доставките от Русия


България е държавата в Европейския съюз с най-малък запас на природен газ, като наличното гориво може да покрие едва 3% от годишната консумация. Това означава, че при липса на алтернатива на спрените на 27 април доставки от Русия, бихме останали без наличности още през май 2022 година. За това алармира в свой доклад глобалният лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade.

Прогнозата се базира на направения от експертите на Allianz Trade симулативен модел, в който се търси отговор на въпроса доколко ще бъдат засегнати различните страни в ЕС при хипотетично спиране на доставките на руски газ днес, 16 май 2022 година и запазване на алтернативните източници без увеличение. За България и Полша отправна дата е реалната - 27 април. По този начин те формират консервативен песимистичен сценарий за развитието на ситуацията в ЕС, в който не се допуска потенциална подмяна на енергийните източници в микса или промени в потреблението. Въпреки това тези хипотетични изчисления (като вкл. не отчитат договорените междувременно алтернативни доставки за България), те могат да са от полза, за да се идентифицират държавите в ЕС, които наистина ще срещнат сериозни предизвикателства от спирането на руския газ, категорични са експертите.

В анализа се изчислява още какъв е рискът за работните места у нас и намаляването на брутната добавена стойност.

Повече информация тук

Пълният доклад на Allianz Trade – тук.