Брой 67 (1825), 05-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“


Агенцията по обществени поръчки предоставя за ползване Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). До 1 ноември 2019 г. единната национална електронна уеб-базирана платформа е на разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители. Те ще имат възможност да направят своята регистрация, да се запознаят детайлно с разработените модули и наличните функционалности на системата, за да придобият опит и знания за практическото й прилагане, с оглед осигуряване на плавен преход към електронно възлагане на обществените поръчки. В този период потребителите ще могат да дават и предложения за подобрения.
 
Чрез Централизираната автоматизирана информационна система ще се дигитализира изцяло процесът на възлагане на обществени поръчки и ще се повиши прозрачността и лоялната конкуренция. Съгласно Закона за обществените поръчки, след 1 ноември 2019 г. възлагането на обществени поръчки в страната ще бъде задължително през ЦАИС ЕОП.
 
Системата е публично достъпна в денонощен режим чрез интернет страницата на Агенцията. Първоначалната регистрация на организация в националната платформа се извършва от лице, притежаващо професионален квалифициран електронен подпис (КЕП) на организацията. Такъв КЕП ще се изисква и за всички действия с правно значение в системата след 1 ноември 2019 г.
 
ЦАИС ЕОП е свързана с Регистър БУЛСТАТ и с Търговския регистър, което позволява информацията за българските организации и лица да се извлича служебно.
 
Възложителите, които вече имат партидни номера в Регистъра на обществените поръчки, ще получат същите партидни номера при регистрация в системата.
 
Лице, което е извършило първоначалната регистрация, придобива права на Администратор и следва да покани останалите потребители от организацията да се регистрират чрез изпращане на електронно съобщение. В една организация може да има повече от един Администратор на организацията.
 
За улеснение на потребителите, в платформата са достъпни електронни ръководства за възложителите и стопанските субекти.
 
Експертна помощ за работа с ЦАИС ЕОП Агенцията по обществени поръчки ще предоставя чрез Центъра за обслужване на крайни потребители. Информация и консултации могат да се правят на национален телефон 0700 17 151, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. Входящите разговори от фиксирани мрежи се таксуват на цената на един регионален телефонен разговор, а от мобилни мрежи - според тарифния план на абоната.
 
Единната национална електронна уеб-базирана платформа е първият етап на реализация на ЦАИС ЕОП. Очаква се всички модули на системата да бъдат завършени до края на 2020 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Международна конференция в София за сътрудничество в опазването на морската околна среда
С фокус върху река Дунав и Черно море Още
БТПП участва в Европейски форум за миграцията
Регионалното управление на миграцията и бъдещето на европейската миграционна политика Още
Семинар на Клъстер „Подемна техника“
Свързан с насърчаване на експорта към страни от Северна и Южна Америка Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Презентация във Враца „Какво е киберсигурност и как да се предпазим в Интернет“
С участието на представители на местната власт и бизнеса Още
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
КЗЛД изрази становище относно сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите
За периода 2019-2022 г. с отчитане на международната среда по отношение на външното търсене и цените Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
На разположение е на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лично пенсионно осигуряване: европейска алтернатива предлага по-голям избор
Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ще позволи на хората да продължат да спестяват в същата схема, дори ако се преместят в друга страна от ЕС Още