Брой 67 (1825), 05-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Лично пенсионно осигуряване: европейска алтернатива предлага по-голям избор


Европейският парламент одобри на 4 април правила, регламентиращи въвеждането на продукти за лично пенсионно осигуряване със стандартни характеристики в целия ЕС. Те ще се конкурират с националните алтернативи в областта на личното осигуряване и така ще осигурят по-голям избор на хората, които искат да спестяват за допълнителна пенсия.

Депутатът Софи ин 'т Велд (АЛДЕ, Нидерландия), която подготви позицията на Парламента, заяви в пленарна зала: "Ние постигнахме това, което обещахме: истински общоевропейски продукт, който е прост, лесен и полезен за потребителите". Тя подчерта, че това е допълнителна опция, която по никакъв начин не замества държавните схеми за публично осигуряване. "Това предложение допринася за изграждането на социална Европа, която се грижи за хората", добави авторката на доклада.

Какво представляват продуктите за лично пенсионно осигуряване

Личното пенсионно осигуряване дава възможност на всеки един да заделя пари за пенсия. То е доброволно и допълва всичко, на което човек има право от държавната схема за пенсионно осигуряване, както и от вноските на работодатели.

Личното осигуряване може да донесе полезен допълнителен доход при пенсиониране. Вноските, които всеки прави, са индивидуални и се инвестират във финансови инструменти.

Европейска алтернатива

В страните от ЕС има много продукти за лично пенсионно осигуряване, но условията по тях се различават значително. Общоевропейският продукт има за цел да предложи проста алтернатива със стандартни характеристики и прозрачни такси, която може да бъде предлагана в различни страни.

Софи ин' т Велд посочи, че правилата гарантират общоевропейски надзор от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Те също така осигуряват на спестителите ясен комплект от информация и съвет, за да им бъде ясно в какво точно те се включват и какво могат да очакват.

Спестителите печелят и от това, че могат да отидат да работят в друга страна от ЕС и да продължат да заделят пари в същия продукт. Доставчиците на продуктите пък имат много по-голям потенциален пазар и могат да реализират икономии от мащаба.

Изследване, цитирано от Европейската комисия, заявява, че активите под управление на пазара на личното пенсионно осигуряване могат да се утроят до 2,1 трлн. евро до 2030 г. вследствие на въвеждането на общоевропейски продукти за лично пенсионно осигуряване.

Спестителите ще могат да избират между различни опции за инвестиране на средствата според степента на риск, която са склонни да поемат. Опцията по подразбиране ще бъде с максимална такса от 1% от акумулирания капитал на година. Освен това спестителите ще могат да се прехвърлят от един доставчик на друг, като максималната такса за тази услуга ще бъде регламентирана.

Данъчно третиране

Предлагането на подходящи данъчни стимули може да насърчи интереса на хората към личното осигуряване. В отделна препоръка към Съвета икономическата комисия на ЕП посочва, че общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване следва да получи преференциално данъчно третиране от държавите в ЕС, за да привлече потребители.

Една от възможностите е всяка страна да осигури отделно от другите същото данъчно третиране на общоевропейския продукт като това на националните продукти. Друга опция е всички страни от ЕС да се договорят съвместно за специфични данъчни облекчения.

Следващи стъпки

След като Съветът одобри новите правила, регламентът за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Той ще започне да се прилага 12 месеца след публикуването в Официалния вестник на свързани с него делегирани актове.

НОВИНИ ОТ БТПП
Международна конференция в София за сътрудничество в опазването на морската околна среда
С фокус върху река Дунав и Черно море Още
БТПП участва в Европейски форум за миграцията
Регионалното управление на миграцията и бъдещето на европейската миграционна политика Още
Семинар на Клъстер „Подемна техника“
Свързан с насърчаване на експорта към страни от Северна и Южна Америка Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Презентация във Враца „Какво е киберсигурност и как да се предпазим в Интернет“
С участието на представители на местната власт и бизнеса Още
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
КЗЛД изрази становище относно сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите
За периода 2019-2022 г. с отчитане на международната среда по отношение на външното търсене и цените Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
На разположение е на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лично пенсионно осигуряване: европейска алтернатива предлага по-голям избор
Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ще позволи на хората да продължат да спестяват в същата схема, дори ако се преместят в друга страна от ЕС Още