Брой 67 (1825), 05-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Семинар на Клъстер „Подемна техника“


Клъстер „Подемна техника“ ООД проведе поредното събитие в гр. София, в периода 27.03-28.03.2019 г., на тема: „Развитие на експорта със страни от Северна и Южна Америка“.

В рамките на събитието беше представена информация за възможностите за инвестиции в Канада, както и за ползите от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада.

Обсъдиха се и възможностите за участие на българските предприятия на изложения, свързани с машиностроенето, в страни от Северна и Южна Америка.

Своята дейност и нови продукти представиха от фирма Фанук България - един от лидерите в роботиката в световен мащаб.

Събитието беше организирано в изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP002-2.009-0011 “Развитие и интернационализация на Клъстер Подемна техника”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Международна конференция в София за сътрудничество в опазването на морската околна среда
С фокус върху река Дунав и Черно море Още
БТПП участва в Европейски форум за миграцията
Регионалното управление на миграцията и бъдещето на европейската миграционна политика Още
Семинар на Клъстер „Подемна техника“
Свързан с насърчаване на експорта към страни от Северна и Южна Америка Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Презентация във Враца „Какво е киберсигурност и как да се предпазим в Интернет“
С участието на представители на местната власт и бизнеса Още
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
КЗЛД изрази становище относно сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите
За периода 2019-2022 г. с отчитане на международната среда по отношение на външното търсене и цените Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
На разположение е на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лично пенсионно осигуряване: европейска алтернатива предлага по-голям избор
Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ще позволи на хората да продължат да спестяват в същата схема, дори ако се преместят в друга страна от ЕС Още