Назад

Пусната е тестова версия на онлайн платформа за умно управление на товари


Транспортната борса се разработва по проект SCOPE*, който се изпълнява с участието на БТПП като партньор. Основната ѝ цел е свързана с оптимизиране на транспортни услуги за страните от Балканите и Средиземноморието чрез подпомагане на транспортните и логистични фирми от региона.

Сред функционалностите и услугите на платформата са достъп до онлайн търгове, проследяване на поръчки, характеристика на превозвачите с оценка за качеството на извършваните от тях услуги, профил на товародателите с оценка за тяхната надеждност, финансова коректност, точност при определяне на техническите параметри на товарите и др.

Какви са ползите за българския бизнес от използването на уеб-базираната електронна система?

  • Ефективност (намаляване на празните транспортни маршрути);
  • Оптимизация на транспортните маршрути;
  • Възможности за търсене на търгове за най-добра цена или качество на услугата;
  • Международни контакти  (оптимизирана база данни с превозвачи и товародатели).

Тестове и демонстрации. Уеб платформата e достъпна на този линк. Основните ползватели на платформата (товародатели и превозвачи) ще трябва да преминат през безплатна регистрация за пълен достъп до услугите в платформата и тяхното тестване. Интерфейсът е лесен за ползване, минава се през няколко етапа на регистрация: подаване на документи и обща информация за превозвача и товародателя, подаване на специфична информация за характеристика на товар, характеристика на товарни превозни средства, възможности за електронно подаване на оферти и др. Целта на тестовете е да се отстранят неизправности и да дадат препоръки за оптимизирането на транспортната платформа.

За допълнителна информация, въпроси или коментари: Дирекция "Европейска интеграция и проекти", тел.: 02/8117556; e-mail: projects2@bcci.bg
-----------
*Основната цел на проект SCOPE е подобряване състоянието на автомобилния транспорт в региона на Балканите и Средиземноморието. Осем организации от Албания, България и Гърция си партнират за постигането на този резултат.