Назад

Нова секция на туристическия портал ще популяризира значими културни събития като част от туристическия продукт на дестинация България


Нова секция на заглавната страница на Националния туристически портал bulgariatravel.org вече популяризира големите културни събития като част от туристическия продукт на дестинация България. Тази новост е в съзвучие с провежданите политики на Министерство на туризма. В тях е залегнало промотирането на значими културни, музикални, спортни и други събития и фестивали, които традиционно привличат посетители от цялата страна и чужбина.

С уникалната си атмосфера, автентичност и самобитност, културна стойност и разнообразие този тип събития не само придават облик и популярност на дестинация България, но и генерират голям туристопоток, подпомагат вътрешния туризъм и оказват значимо влияние за развитието на регионите.

С помощта на новата рубрика целенасочено ще бъде подпомогнат събитийният туризъм, а планирането на пътуване става по-лесно от всякога.

Министерство на туризма ще разчита на партньори от туристическия и събитиен сектор за обогатяването на секцията с разнообразни и интересни събития от всяко кътче на страната ни.