Назад

17 август е крайният срок за подаване на искания за автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти


Агенция "Митници"  напомня, че 17 август 2021 г. е крайният срок за подаване на искания за автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти, които при одобрение, ще има възможност да се прилагат от 1 юли 2022 г.

Информация във връзка с процедурата по подаване на искания е на сайта на Агенция "Митници" в рубриката Информация за бизнеса / Митническа дейност – подрубрика Суспендиране на митата в документ „Най-често задавани въпроси”. В тази подрубрика могат да бъдат намерени и формулярите на исканията.