Назад

БТПП подкрепя проект ДОМИНО за въвеждане принципите на дуалното обучениеБТПП и системата й от регионални палати подкрепя развитието на системата на дуалното професионално образование и обучение. В това отношение най-значимият проект е „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО), който се изпълнява в рамките на Българо-швейцарска програма за сътрудничество, съвместно с Министерството на образованието и с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката.

В резултат на натрупания опит по този проект, екип от специалисти подготви „Практическо ръководство по дуално обучение”. То включва нормативните условия, ролята и отговорността на институциите, участващи в тази форма на обучение, както и примерни образци на прилаганите документи.

Практическото ръководство по дуално обучение може да намерите ТУК