Брой 76 (333), 17-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЪОБЩЕНИЯ

Портал в помощ на европейските МСП по въпросите на интелектуалната собственост в АСЕАН


 

Създаден е електронен портал в помощ на малките и средни предприятия на държавите-членки на ЕС по въпроси, свързани с интелектуалната собственост в държавите от Асоциацията  на страните от Югоизточна Азия – АСЕАН. Електронният адрес на страницата е: www.ASEAN-iprhelpdesk.eu

Информацията, която е достъпна за европейски фирми, предоставя възможности за електронно обучение, провеждане на семинари и разпространение на информационни материали по въпроси за интелектуалната собственост.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководството на Оперативна програма "Конкурентоспособност"
Обсъдиха се конкретни предложения на бизнеса по схемите за технологична модернизация, внедряване на иновативни продукти…. Още
Семинар за приложението на Европейските структурни фондове в отбранителния сектор
Възможности за използване на европейските средства, инициативи и инструменти за поддържане на конкурентна отбранителна технологична и индустриална база Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тенденциите в българското мебелно производство ще представят изложенията ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост е организатор на конкурса за най-добра мебел, произведена в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно изложение “Import Goods Fair 2013”, Сеул, Република Корея
ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА
Ръст от 2,8% на ИТ пазара в България
Повишението е незначително и не може да навакса загубите, причинени от кризата, коментират анализатори Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция "Митници" публикува новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че предложенията ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага мерки за повече прозрачност по социални и екологични въпроси
От големите дружества с над 500 служители ще се изисква да оповестяват подходяща и съществена информация по екологични и социални въпроси в своите годишни отчети Още
СЪОБЩЕНИЯ
Портал в помощ на европейските МСП по въпросите на интелектуалната собственост в АСЕАН