Брой 76 (333), 17-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Семинар за приложението на Европейските структурни фондове в отбранителния сектор

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в семинар на тема: „Европейски структурни фондове – възможности за отбранителния сектор“, организиран от Европейската агенция за отбрана (EDA) съвместно с Министерството на отбраната.

При откриването на форума заместник-министърът на отбраната Антон Лазаров подчерта, че Европейските структурни фондове са допълнителна перспектива за развитие на отбранителния сектор. От консултантската компания „Ernst & Young“ информираха аудиторията с предстоящите възможности в тази насока през бъдещия програмен период на ЕС. Бяха изтъкнати добри практики на успешно приключили проекти и очертани дългосрочните очаквания за развитието на отбранителния сектор.

Контекст

В условия на среда с финансови ограничения Европейската агенция за отбрана проучва възможността за използване на европейските средства, инициативи и инструменти като Европейските структурни фондове, без да се променя техния граждански характер, като механизъм за подкрепа на иновациите в Европа и за поддържане на конкурентна отбранителна технологична и индустриална база. По този начин по-добре ще се отговори на изискванията за отбранителни възможности на държавите-членки.

EDA организира подобни регионални семинари също в Португалия, Полша и Ирландия с цел да насърчи ключови „играчи” на регионално ниво от отбранителната и охранителната индустрия, специално МСП, академични и изследователски институти, да прилагат Европейските структурни фондове за проекти и технологии с двойна употреба.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководството на Оперативна програма "Конкурентоспособност"
Обсъдиха се конкретни предложения на бизнеса по схемите за технологична модернизация, внедряване на иновативни продукти…. Още
Семинар за приложението на Европейските структурни фондове в отбранителния сектор
Възможности за използване на европейските средства, инициативи и инструменти за поддържане на конкурентна отбранителна технологична и индустриална база Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тенденциите в българското мебелно производство ще представят изложенията ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост е организатор на конкурса за най-добра мебел, произведена в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно изложение “Import Goods Fair 2013”, Сеул, Република Корея
ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА
Ръст от 2,8% на ИТ пазара в България
Повишението е незначително и не може да навакса загубите, причинени от кризата, коментират анализатори Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция "Митници" публикува новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че предложенията ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага мерки за повече прозрачност по социални и екологични въпроси
От големите дружества с над 500 служители ще се изисква да оповестяват подходяща и съществена информация по екологични и социални въпроси в своите годишни отчети Още
СЪОБЩЕНИЯ
Портал в помощ на европейските МСП по въпросите на интелектуалната собственост в АСЕАН