Брой 76 (333), 17-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с ръководството на Оперативна програма "Конкурентоспособност"


Главният секретар на БТПП Васил Тодоров проведе среща със заместник-главните директори на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Грета Добрева и Даниела Малхасян. В рамките на срещата от страна на БТПП беше акцентирано върху необходимостта от стартиране на дискусия по разработването на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период 2014-2020.

Обсъдиха се конкретни предложения и виждания на бизнеса по схемите за технологична модернизация, внедряване на иновативни продукти, внедряване на международни стандарти в компаниите, достъп до финансиране за малки и средни предприятия, трансфера на технологии.

Въпросът за по-детайлно уреждане на мерки за подпомагане експорта също беше повдигнат на срещата.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководството на Оперативна програма "Конкурентоспособност"
Обсъдиха се конкретни предложения на бизнеса по схемите за технологична модернизация, внедряване на иновативни продукти…. Още
Семинар за приложението на Европейските структурни фондове в отбранителния сектор
Възможности за използване на европейските средства, инициативи и инструменти за поддържане на конкурентна отбранителна технологична и индустриална база Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тенденциите в българското мебелно производство ще представят изложенията ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост е организатор на конкурса за най-добра мебел, произведена в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно изложение “Import Goods Fair 2013”, Сеул, Република Корея
ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА
Ръст от 2,8% на ИТ пазара в България
Повишението е незначително и не може да навакса загубите, причинени от кризата, коментират анализатори Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция "Митници" публикува новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че предложенията ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага мерки за повече прозрачност по социални и екологични въпроси
От големите дружества с над 500 служители ще се изисква да оповестяват подходяща и съществена информация по екологични и социални въпроси в своите годишни отчети Още
СЪОБЩЕНИЯ
Портал в помощ на европейските МСП по въпросите на интелектуалната собственост в АСЕАН