Брой 76 (333), 17-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА

Ръст от 2,8% на ИТ пазара в България


ИТ пазарът в България през изминалата 2012 година отчита ръст от 2.8%. Що се отнася до продажбите на хардуер, ръстът е от 1.8%, при софтуера е най-съществен  - 7.6%, а при услугите е 3%. Това съобщиха от изследователската фирма "IDC България" при представянето на тенденциите на ИТ пазара за периода 2013-2017 г.

Не може обаче да се каже, че това е здравословен ръст, който показва възстановяване на пазара от периода, предшестващ кризата. В стойностно изражение този ръст е несъществен и основно се изтегля от хардуера, който представлява по-голям обем от пазара, коментират анализаторите.

Прогнозата до 2017 година показва също не много оптимистична картина. Експертите очакват един умерен средногодишен ръст в размер на 6.7% за следващите пет години.

Сред потребителите сигурността продължава да бъде приоритет номер едно. През 2012 г., подобно на 2011 г., тя е била водеща. Организациите нямат намерение да спират да харчат за ИТ, но ще бъдат много по-предпазливи към разходите си, прогнозират от IDC България.

Очакванията за 2013 година по отношение на бюджетите при половината от компаниите са да се запазят на същото ниво, както през миналата година, 28% от анкетираните ще отделят по-малък бюджет, а при 22% се очаква той да бъде увеличен.

През 2013 г. увеличеният бюджет ще бъде използван предимно за замяна на остарели ИТ системи и разширяване на инсталационната база. Много по-малко компании ще отделят средства за нови проекти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководството на Оперативна програма "Конкурентоспособност"
Обсъдиха се конкретни предложения на бизнеса по схемите за технологична модернизация, внедряване на иновативни продукти…. Още
Семинар за приложението на Европейските структурни фондове в отбранителния сектор
Възможности за използване на европейските средства, инициативи и инструменти за поддържане на конкурентна отбранителна технологична и индустриална база Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тенденциите в българското мебелно производство ще представят изложенията ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост е организатор на конкурса за най-добра мебел, произведена в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно изложение “Import Goods Fair 2013”, Сеул, Република Корея
ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА
Ръст от 2,8% на ИТ пазара в България
Повишението е незначително и не може да навакса загубите, причинени от кризата, коментират анализатори Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция "Митници" публикува новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че предложенията ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага мерки за повече прозрачност по социални и екологични въпроси
От големите дружества с над 500 служители ще се изисква да оповестяват подходяща и съществена информация по екологични и социални въпроси в своите годишни отчети Още
СЪОБЩЕНИЯ
Портал в помощ на европейските МСП по въпросите на интелектуалната собственост в АСЕАН