Брой 39 (1551), 23-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

3750 работодатели вече посочиха потребностите си от кадри


  • 3750 работодатели се включиха до днес, 23 февруари,  в проучването на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила. Анкетата стартира на 5 февруари и ще продължи до края на месеца. 

Междинните данни показват, че най-много са работодателите от областите Кюстендил (270), Пловдив (232), Благоевград (217), около 150 са анкетираните от области София, София-град, Варна и Бургас, а по-малко от 60 са участниците от областите Велико Търново, Добрич и Ловеч. 

20% от анкетираните работодатели са от сферата на индустрията или търговията, а 12% – на хотелиерството и ресторантьорството.

60% от тях заявиха, че през следващите 6 месеца ще имат необходимост от нов персонал. 

Потребности от специалисти с висше образование са заявени предимно в направления икономика, администрация и управление, машинно инженерство, информатика и комуникации, електроинженерство и автоматика. Най-търсените специалисти пък със средно образование са в областите стопанско управление и администрация (26,4% от работодателите), производство и преработка (22%), архитектура и строителство (12,5%),  а в информатика – 8,1%.

Потребности от кадри със средно образование в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга заявиха 11% от участвалите работодатели, а с висше  в областта на туризма – 140 работодатели (4%).

Преобладаващ е броят на търсените от работодателите конкретни професии като продавач-консултант, оперативен счетоводител, машинен техник, електротехник и монтьор, заварчик, готвач, строител, сервитьор, оператор на компютър и др.

Над 55% от работодателите посочват, че кадрите следва да притежават ключови компетентности за общуване на роден език, а 45% търсят в кандидатите способности за адаптиране към промени, за работа в екип, поемане на отговорност. Чуждоезикови или компютърни умения заявяват около 1/5 от работодателите.

Проучването продължава да се извършва чрез оn-line анкетен формуляр, който е публикуван на сайта на Агенцията по заетостта. Информация и достъп до него е осигурен и чрез официалните страници на областните и голяма част от общинските администрации в страната.

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 28 февруари 2018 г. на сайта на Агенция по заетостта – тук Резултатите ще бъдат обобщени и анализирани на областно и национално ниво с цел насочване на усилия и ресурси за по-ефективно срещане на търсената и предлагана работна сила.

Анкетирането се провежда съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната и с подкрепата на социалните партньори – работодателски и синдикални организации.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя относно промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Председателят на БТПП връчи наградата на "Алкомет" АД за ИТ проект в сферата на промишлеността за 2017 година
10 проекта бяха отличени в конкурса "ИТ проект на годината" 2017 Още
БТПП участва в среща-дискусия относно бъдещето ЕВРОПАЛАТИ
Изграждането на „Европа на конкурентоспособността“ – във фокуса на дебата Още
БТПП активизира контактите си с партньорски организации от Армения
Договорено е България да бъде домакин на Българо-арменски бизнес форум Още
Работна среща по проект е-MEDIATION
Разработването на сигурно ИТ решение за е-медиация в контекста на международни спорове – сред темите на дискусията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
3750 работодатели вече посочиха потребностите си от кадри
В проучването на Агенцията по заетостта Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2017 година
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК предлага изменение на Закона за енергетиката с цел засилено сътрудничество на Комисията със секторния регулатор КЕВР
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Новости в обнародваната промяна в Наредба № 3 за прилагане на схемите за директни плащания