Брой 39 (1551), 23-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Работна среща по проект е-MEDIATION


На работна среща по проект е-MEDIATION www.e-mediationproject.eu , проведена в БТПП бяха обсъдени изпълнените до момента дейности, свързани с разработването на сигурно ИТ решение за онлайн медиация в контекста на международни спорове, както и насърчаването на медиационна култура в българското общество.

Представители на партньорите по проекта Фондация „Право и Интернет“, Декстро Рисърч и Българската търговско-промишлена палата обмениха полезна информация за постигнатото и предстоящите действия по изпълнение на проекта.

В края на месец май ще започне поредица от събития за представяне на он-лайн платформа за медиация, разработвана по проекта. Събитията ще се проведат както следва:

  • 29 май – Пловдив
  • 31 май - София
  • 5 юни – Стара Загора
  • 21 юни – Бургас
  • 28 юни – София
  • 21 септември – Варна
  • 27 септември - София

През ноември в София ще бъде организирана и международна конференция по проекта. БТПП ще информира допълнително за подробности. За контакти: тел. 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя относно промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Председателят на БТПП връчи наградата на "Алкомет" АД за ИТ проект в сферата на промишлеността за 2017 година
10 проекта бяха отличени в конкурса "ИТ проект на годината" 2017 Още
БТПП участва в среща-дискусия относно бъдещето ЕВРОПАЛАТИ
Изграждането на „Европа на конкурентоспособността“ – във фокуса на дебата Още
БТПП активизира контактите си с партньорски организации от Армения
Договорено е България да бъде домакин на Българо-арменски бизнес форум Още
Работна среща по проект е-MEDIATION
Разработването на сигурно ИТ решение за е-медиация в контекста на международни спорове – сред темите на дискусията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
3750 работодатели вече посочиха потребностите си от кадри
В проучването на Агенцията по заетостта Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2017 година
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК предлага изменение на Закона за енергетиката с цел засилено сътрудничество на Комисията със секторния регулатор КЕВР
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Новости в обнародваната промяна в Наредба № 3 за прилагане на схемите за директни плащания