Брой 39 (1551), 23-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в среща-дискусия относно бъдещето ЕВРОПАЛАТИ


Днес в Брюксел се проведе среща-дискусия относно бъдещето на Асоциацията на европейските търговски палати (ЕВРОПАЛАТИ). Цветан Симеонов, председател на БТПП и член на Борда на директорите на ЕВРОПАЛАТИ, и Георги Стоев, заместник-председател на БТПП и председател на Комитета за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ, взеха активно участие в срещата.

По време на събитието, на което присъстваха над 50 представители от търговско-промишлените палати от Европа и региона, бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на дейности и задачи, произтичащи от визията на организацията, която е най-голямата мрежа от предприемачи в Европа, представляваща ТПП и бизнеси с различни размери и от различни сектори. ЕВРОПАЛАТИ включва 1700 регионални и местни европейски палати от 43 страни, 20 млн. предприятия /93% МСП/, 120 млн. работници и е утвърден партньор за Европейските институции по отношение на условията, пазарите и ресурсите, необходими за икономически растеж и прогрес на бизнеса.

Във фокуса на дискусията бяха: създаването на публичен диалог за предприемачеството на европейско и национално ниво в сътрудничество с конкретни партньори – институции и заинтересовани лица; определяне на специфични интереси на бизнеса и бизнес организациите относно региони извън ЕС и др.

Кристофър Лайтл, в изпълнение на приоритетите си като председател на ЕВРОПАЛАТИ, и по-конкретно изграждането на „Европа на конкурентоспособността“, призова представителите на ТПП от Европа да бъдат активни в диалога с институциите, да включват бизнес организациите от страните не-членки на ЕС в партньорства и проекти, да бъдат гъвкави и да поемат инициативи в полза на бизнеса.

Програмата на ЕВРОПАЛАТИ за 2018 г. също бе обсъдена, като две от най-големите събития ще се проведат в София с домакин БТПП,  в периода 11–12 юни 2018 г. – Европейски парламент на предприятията и среща на Борда на организацията.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя относно промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Председателят на БТПП връчи наградата на "Алкомет" АД за ИТ проект в сферата на промишлеността за 2017 година
10 проекта бяха отличени в конкурса "ИТ проект на годината" 2017 Още
БТПП участва в среща-дискусия относно бъдещето ЕВРОПАЛАТИ
Изграждането на „Европа на конкурентоспособността“ – във фокуса на дебата Още
БТПП активизира контактите си с партньорски организации от Армения
Договорено е България да бъде домакин на Българо-арменски бизнес форум Още
Работна среща по проект е-MEDIATION
Разработването на сигурно ИТ решение за е-медиация в контекста на международни спорове – сред темите на дискусията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
3750 работодатели вече посочиха потребностите си от кадри
В проучването на Агенцията по заетостта Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2017 година
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК предлага изменение на Закона за енергетиката с цел засилено сътрудничество на Комисията със секторния регулатор КЕВР
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Новости в обнародваната промяна в Наредба № 3 за прилагане на схемите за директни плащания