Брой 39 (1551), 23-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2017 година


Тримесечни изменения

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2017 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.0% спрямо третото тримесечие на 2017 година. Най-висок ръст е регистриран при „Пощенски и куриерски услуги“ (3.4%) и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“  (3.3%). Намаление се наблюдава при дейностите „Воден транспорт“ и „Въздушен транспорт“, съответно с 15.6 и 7.5%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 2.6% спрямо третото тримесечие на 2017 година. Най-голямо увеличение е отчетено при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ - с 9.3%. Най-значителен спад е регистриран при „Издателска дейност“ (18.4%).

При Други бизнес услуги увеличение спрямо предходното тримесечие се наблюдава при повечето дейности, като то е най-голямо при „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ -  с 9.7%. Найсъщественото намаление е регистрирано при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ -  с 2.3%.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 9.6% в сравнение със същото тримесечие на 2016 година. Увеличение се наблюдава при повечето дейности, като най-значително е при „Пощенски и куриерски услуги“ (14.0%) и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ (13.7%). Намаление се наблюдава при „Воден транспорт“ и „Въздушен транспорт“, съответно с 26.7 и 5.4%. Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 12.5% по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година. Нарастване на индекса на оборота има при повечето дейности, като найзначителен е ръстът при „Дейности в областта на информационните технологии“ - с 18.1%. Спад се наблюдава само при „Издателска дейност“ (25.2%).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя относно промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Председателят на БТПП връчи наградата на "Алкомет" АД за ИТ проект в сферата на промишлеността за 2017 година
10 проекта бяха отличени в конкурса "ИТ проект на годината" 2017 Още
БТПП участва в среща-дискусия относно бъдещето ЕВРОПАЛАТИ
Изграждането на „Европа на конкурентоспособността“ – във фокуса на дебата Още
БТПП активизира контактите си с партньорски организации от Армения
Договорено е България да бъде домакин на Българо-арменски бизнес форум Още
Работна среща по проект е-MEDIATION
Разработването на сигурно ИТ решение за е-медиация в контекста на международни спорове – сред темите на дискусията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
3750 работодатели вече посочиха потребностите си от кадри
В проучването на Агенцията по заетостта Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2017 година
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК предлага изменение на Закона за енергетиката с цел засилено сътрудничество на Комисията със секторния регулатор КЕВР
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Новости в обнародваната промяна в Наредба № 3 за прилагане на схемите за директни плащания