Назад

БАБХ издаде 28 акта на неизрядни търговци с храни за седмица


Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 2 128 проверки в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене в периода 15–19.05.2023 година. От тях 1 516 са по официален контрол (планов), а 70 по сигнали и оплаквания от граждани.
 
За констатирани нарушения при инспекциите са съставени 28 акта за установяване на административни нарушения и 126 предписания. 

Преустановена е дейността на един обект, за извършване на търговска дейност с храни без регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.
 
През изминалата седмица са унищожени повече от 55 кг храни. Възбранени и насочени за унищожаване още 244 кг и 21 литра храни от животински и неживотински произход, част от които са били с изтекъл срок на годност, а други без етикети на български език. 
 
Констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България, свързани с прилагане на законодателството в областта на храните, са: предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без документи за произход, без етикетировка, неправилно съхранени; несъответствия по сграден фонд, технологично оборудване и незадоволително хигиенно състояние; работещи обекти, които не са вписани в регистъра по Закона за храните и други. 

БАБХ напомня, че гражданите могат да подават сигнали и оплаквания до Българската агенция по безопасност на храните на Горещия телефон 0700 122 99 (на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя) или в секция „Подай сигнал“ на официалния сайт на БАБХ.