Брой 141 (398), 23-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

БАИ представя Световния доклад за инвестициите за 2013 г.


Българска агенция за инвестиции (БАИ) организира годишна конференция за представянето на Световния доклад за инвестициите за 2013 г. На 24 юли в Центъра за образование и култура „Илиев” към Американски университет в България експерт на агенцията ще представи доклада и ще коментира интересни факти относно инвестиционния климат в България.

От 1991 г. насам, Световният доклад за инвестициите се публикува всяка година от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD). Докладът се фокусира върху преките чуждестранни инвестиции по света, върху регионалните и национални нива и върху нови методи, чрез които да подобрява помощта си за световното развитие.

Традиционно Българската агенция за инвестиции представя препоръките на Световния доклад на фона на бизнес климата в България. За 2013 г. докладът носи подзаглавието "Глобални вериги на стойността – инвестиции и търговия за развитие".

Докладът представя най-новите данни и тенденции на преките чуждестранни инвестиции и свързаните с тях политики, като се фокусира върху глобалните вериги на стойността и ролята, която инвестициите и търговията, свързани с тези вериги, играят в развитието на страните.

Програма на събитието

Световният доклад за инвестициите и базите данни към него могат да бъдат намерени на интернет адрес www.unctad.org/

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП: Трудно обяснима е необходимостта от 1 млрд. лв. нов заем
Разплащането с бизнеса и намерението за осигуряване на по-добра събираемост на приходите са предприети от правителството мерки, които водят до устойчиво развитие Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Позиция на АБТТА относно проекто-тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Таксите за регистрация за упражняване на туроператорска и агентска дейност в проекто-тарифата остават неадекватно високи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
БАИ представя Световния доклад за инвестициите за 2013 г.
Ще бъдат коментирани интересни факти относно инвестиционния климат в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Анализ на Министерство на финансите на тема: „Пазар на труда, конкурентоспособност и влияние на минималните осигурителни прагове“
Изводите са, че българският пазар на труда е гъвкав и не е натоварен с прекомерни регулации Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
БИС започва разработването на национални приложения към стандарти за продукти, използвани в строителството
Целта е изготвяне на национални изисквания към хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите… Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-голям оптимизъм в пролетното проучване на Евробарометър за 2013 г.
Проучването показва как европейците виждат настоящата икономическа ситуация, какви са основните им тревоги и доколко имат доверие в политическите институции Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията