Брой 141 (398), 23-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АВ ДЕВЕЛОПМЕНТ (AV DEVELOPMENT)
Руска федерация

Разработване на програмно обезпечение и консултации в тази област

АВТОДРАКИНО (AVTODRAKINO)
Руска федерация

Търговия на дребно с промишлени стоки

БАС (BAS)
Руска федерация

Даване под наем на собствен недвижим имот; консултиране на въпроси за търговска дейност и управление; извършване на общостроителни работи

БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ (BUSINESS CONSULTING)
Руска федерация

Организиране на комплексно туристическо обслужване; предоставяне на туристически информационни услуги

ГЕО ДЕФЕНДЕР (GEO DEFENDER)
Украйна

Консултации за защита от свлачище, срутване и укрепване

ГЕО-ТРАКТ (GEO-TRAKT)
Руска федерация

Търговия на едро с дървен материал, строителни материали, санитарно-техническо оборудване; техническо обслужване и ремонт на леки автомобили; съхранение и складиране

ГЛОБАЛ ОТОМОТИВ САНАЙИ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (GLOBAL OTOMOTIV SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Търговия с резервни автомобилни части; търговско представителство; търговия с автомобили

ЕУРОПАРАДАЙС ТРЕЙДИНГ (EUROPARADIES TRADING)
Германия

Импорт, експорт, търговия на едро и дребно със стоки от всякакъв вид

КОВАЛ (KOVAL)
Украйна

Търговия на дребно с нехранителни стоки

ЛАЙФРОУДСЕРВИС (LIFEROADSERVICE)
Руска федерация

Консултантски услуги в сферата на недвижимите имоти

МАНТРА ТИЙ (MANTRA TEA)
Тайван

Търговия с чай

МАХАЛКО (MAHALCO)
Република Ливан

Търговия с козметика; търговия с медицински продукти; импорт-експорт

ПРОСТОР (PROSTOR)
Руска федерация

Строителство на недвижими имоти с цел продажба; извършване на СМР; търговия със строителни материали

РЕЗЕРВНА ПРОДОВОЛСТВЕНА КОМПАНИЯ (REZERVNA PRODOVOLSTVENA KOMPANIJА)
Киргизстан

Търговия на дребно с хранителни стоки

ТЕКСТУРА (TEXTURA)
Руска федерация

Рекламна дейност

ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ КАМОС (TARGOVAYA KOMPANIYA KAMOS)
Руска федерация

Търговия на дребно с мебели; дейност на ресторанти и кафе; търговия на дребно в неспециализарни магазини със замразени продукти

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП: Трудно обяснима е необходимостта от 1 млрд. лв. нов заем
Разплащането с бизнеса и намерението за осигуряване на по-добра събираемост на приходите са предприети от правителството мерки, които водят до устойчиво развитие Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Позиция на АБТТА относно проекто-тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Таксите за регистрация за упражняване на туроператорска и агентска дейност в проекто-тарифата остават неадекватно високи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
БАИ представя Световния доклад за инвестициите за 2013 г.
Ще бъдат коментирани интересни факти относно инвестиционния климат в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Анализ на Министерство на финансите на тема: „Пазар на труда, конкурентоспособност и влияние на минималните осигурителни прагове“
Изводите са, че българският пазар на труда е гъвкав и не е натоварен с прекомерни регулации Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
БИС започва разработването на национални приложения към стандарти за продукти, използвани в строителството
Целта е изготвяне на национални изисквания към хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите… Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-голям оптимизъм в пролетното проучване на Евробарометър за 2013 г.
Проучването показва как европейците виждат настоящата икономическа ситуация, какви са основните им тревоги и доколко имат доверие в политическите институции Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията