Брой 141 (398), 23-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Анализ на Министерство на финансите на тема: „Пазар на труда, конкурентоспособност и влияние на минималните осигурителни прагове“


На Интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван анализ на тема: „Пазар на труда, конкурентоспособност и влияние на минималните осигурителни прагове".  Документът е изработен от дирекция „Икономическа и финансова политика" в него са представени основните изводи и резултати от проведено изследване, свързано с оценка на влиянието на минималните осигурителни прагове върху динамиката на безработицата в страната. Обхватът на предоставения анализ към този момент се фокусира върху оценка на ефекта от изменението на минималните осигурителни прагове върху динамиката на осигурените лица на ниво икономическа дейност и професионална квалификация. Тези ефекти предстои да бъдат оценени и на ниво област и размер на предприятие. Необходимостта от провеждането на подобно изследване се обуславя от настъпилите неблагоприятни промени в развитието на пазара на труда през последните години в България. Устойчиво високото ниво на безработица и спадът на заетостта, както и наблюдаваната възходяща динамика на доходите от труд поставят въпроса доколко развитието на пазара на труда произтича от икономическия цикъл и дали увеличението на разходите за труд не е фактор за нарастване на безработицата. Извън рамките на чисто икономическите механизми причините за подобни развития биха могли да се търсят в съществуващите регулации на пазара на труда. Наличните изследвания на гъвкавостта на пазара на труда са съсредоточени основно върху аспектите, свързани със законодателството и съществуващите институции и изводите са, че българският пазар на труда е гъвкав и не е натоварен с прекомерни регулации. Това, което не е изследвано до момента, е влиянието на системата на минималните осигурителни прагове и тяхната ежегодна актуализация върху динамиката на заетостта и безработицата в страната. Основните заключения в публикувания анализ може да видите ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП: Трудно обяснима е необходимостта от 1 млрд. лв. нов заем
Разплащането с бизнеса и намерението за осигуряване на по-добра събираемост на приходите са предприети от правителството мерки, които водят до устойчиво развитие Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Позиция на АБТТА относно проекто-тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Таксите за регистрация за упражняване на туроператорска и агентска дейност в проекто-тарифата остават неадекватно високи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
БАИ представя Световния доклад за инвестициите за 2013 г.
Ще бъдат коментирани интересни факти относно инвестиционния климат в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Анализ на Министерство на финансите на тема: „Пазар на труда, конкурентоспособност и влияние на минималните осигурителни прагове“
Изводите са, че българският пазар на труда е гъвкав и не е натоварен с прекомерни регулации Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
БИС започва разработването на национални приложения към стандарти за продукти, използвани в строителството
Целта е изготвяне на национални изисквания към хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите… Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-голям оптимизъм в пролетното проучване на Евробарометър за 2013 г.
Проучването показва как европейците виждат настоящата икономическа ситуация, какви са основните им тревоги и доколко имат доверие в политическите институции Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията