Брой 141 (398), 23-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

По-голям оптимизъм в пролетното проучване на Евробарометър за 2013 г.


Според резултатите от последното проучване на Евробарометър, публикувани днес, 23 юли, шест от десет граждани в ЕС се чувстват „европейци“ и искат да получат повече информация за своите права, но по-малко от половината (46 %) знаят какви са тези права.

Тези резултати стават известни по време на Европейската година на гражданите (2013 г.), която е посветена на повишаването на осведомеността за правата на европейските граждани.

Те показват също така, че европейците смятат правата си като граждани на ЕС за най-положителния резултат от Съюза — приблизително шест от десет души са на мнение, че свободното движение на хора, стоки и услуги е най-положителната последица от ЕС.

Въпреки кризата оптимистите за бъдещето на ЕС са повече от песимистите в 19 от общо 28 държави и песимистичните виждания за отражението на кризата върху работните места, изглежда, намаляват. Почти седем от десет европейци (67 %) смятат, че ЕС е важен фактор на световната сцена. Във всички държави членки защитниците на това мнение са мнозинство.

Абсолютното мнозинство от европейците (51 %) подкрепят еврото, като в държавите от еврозоната две трети от запитаните (62 %) изразяват подкрепа за единната валута. Тази подкрепа е най-голяма или почти най-голяма (между 68 % и 77 %) в четири от петте държави, които последно се присъединиха към еврозоната (Естония, Малта, Словения и Словакия).

Контекст
Пролетното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2013 г. беше проведено чрез интервюта на живо в периода от 10 до 26 май 2013 г. Интервюирани бяха общо 32 694 души в държавите — членки на ЕС, и в страните кандидатки.

Допълнителна информация
Разпространеният днес доклад с първите резултати от проучването показва как европейците виждат настоящата икономическа ситуация, какви са основните им тревоги и доколко имат доверие в политическите институции. Той разкрива също така техните виждания за кризата, за стратегията „Европа 2020“ и за въпросите, свързани с гражданството на ЕС.

Доклада с първите резултати от проучването можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП: Трудно обяснима е необходимостта от 1 млрд. лв. нов заем
Разплащането с бизнеса и намерението за осигуряване на по-добра събираемост на приходите са предприети от правителството мерки, които водят до устойчиво развитие Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Позиция на АБТТА относно проекто-тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Таксите за регистрация за упражняване на туроператорска и агентска дейност в проекто-тарифата остават неадекватно високи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
БАИ представя Световния доклад за инвестициите за 2013 г.
Ще бъдат коментирани интересни факти относно инвестиционния климат в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Анализ на Министерство на финансите на тема: „Пазар на труда, конкурентоспособност и влияние на минималните осигурителни прагове“
Изводите са, че българският пазар на труда е гъвкав и не е натоварен с прекомерни регулации Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
БИС започва разработването на национални приложения към стандарти за продукти, използвани в строителството
Целта е изготвяне на национални изисквания към хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите… Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-голям оптимизъм в пролетното проучване на Евробарометър за 2013 г.
Проучването показва как европейците виждат настоящата икономическа ситуация, какви са основните им тревоги и доколко имат доверие в политическите институции Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията