Брой 141 (398), 23-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Позиция на АБТТА относно проекто-тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма


В писмо до Министерството на икономиката и енергетиката Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) изказва позицията си във връзка с информация относно тарифата за таксите по Закона за туризма - ЗТ,  публикувана за обществено обсъждане на сайта на МИЕ.

Като организация, взела активно участие в процеса по създаване  на новата  нормативна рамка на българския туризъм и законов представител на българските туроператори, АБТТА заявява принципно несъгласие с практиката важни нормативни актове да бъдат публикувани за публично обсъждане, без преди това да са разпространени за експертно  съгласуване между организациите - участници в разработването на новия ЗТ.

По отношение конкретните стойности АБТТА изразява мнение, че независимо от направените промени, таксите за регистрация за упражняване на туроператорска и агентска дейност в Чл. 1 (1) на проекто-тарифата остават неадекватно високи и  препоръчва привеждане на размера им в съответствие с действителните разходи по извършване на съответните действия за регистрация.

Освен това, с цел гарантиране конституционното право за равни условия за осъществяване на стопанска инициатива и недопускане разграничаващо отношение спрямо участници, вече регистрирани за извършване на туроператорска/ турагентска дейност, АБТТА препоръчва възстановяване на заплатените  по-рано такси в съответствие с бъдещата тарифа.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП: Трудно обяснима е необходимостта от 1 млрд. лв. нов заем
Разплащането с бизнеса и намерението за осигуряване на по-добра събираемост на приходите са предприети от правителството мерки, които водят до устойчиво развитие Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Позиция на АБТТА относно проекто-тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Таксите за регистрация за упражняване на туроператорска и агентска дейност в проекто-тарифата остават неадекватно високи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
БАИ представя Световния доклад за инвестициите за 2013 г.
Ще бъдат коментирани интересни факти относно инвестиционния климат в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Анализ на Министерство на финансите на тема: „Пазар на труда, конкурентоспособност и влияние на минималните осигурителни прагове“
Изводите са, че българският пазар на труда е гъвкав и не е натоварен с прекомерни регулации Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
БИС започва разработването на национални приложения към стандарти за продукти, използвани в строителството
Целта е изготвяне на национални изисквания към хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите… Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-голям оптимизъм в пролетното проучване на Евробарометър за 2013 г.
Проучването показва как европейците виждат настоящата икономическа ситуация, какви са основните им тревоги и доколко имат доверие в политическите институции Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията