Назад

БАН разработва платформа за сътрудничество с бизнеса


Над 350 участници в третото издание на „Наука за бизнес“

Платформа за сътрудничество с бизнеса, която ще представя разработките на Българската академия на науките, подготвя Единният център за иновации на БАН. Тя ще включва виртуален демонстрационен център с продукти и технологии на БАН, регистър с интелектуалната собственост на Академията и  виртуален бизнес инкубатор за стартъп фирми. Платформата е част от дейностите на БАН по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи директорът на Единния център за иновации на БАН Марин Пандев на форума „Наука за бизнес“, който се проведе на 27 април в Интер Експо Център. Събитието беше организирано от Българската академия на науките (БАН) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Иновационни съвети за ефективна връзка между БАН и бизнеса за ускорено прилагане на иновации в икономиката представи изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков. Предвижда се иновации по идея на бизнеса да бъдат разработени в Академията, след което да получат своята практическа реализация. Българската академия на науките трябва да изпълнява ролята на развоен център за малките и средни предприятия, каза още д-р Таков.

Заместник-министърт на иновациите и растежа Стефан Савов присъства на откриването на „Наука за бизнес“. Надявам се това събитие да се превърне в дългогодишна традиция, защото това е правилният път да преодолеем празнината  между лобораторията и производството на краен продукт, каза зам.-министър Савов. Той добави, че Министерството на иновациите и растежа насърчава максимално синергията между науката и бизнеса и припомни, че за първи път в България има програма с бюджет от над 2 млрд. лв за взаимодействие между бизнеса и науката.

Целта ни е да направим стъпка към бизнеса, но се надявам, че и бизнесът също ще направи стъпка към нас, каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Той добави, че малките и средните предприятия са най-естествените партньори на научните организации. Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ дава възможност на фирмите да се включат в научно-изследователски разработки чрез различни форми, каза още акад. Ревалски и отправи препоръка да се разшири инструментариума на подкрепа на тази програма. Предложението му е свързано с възможността научни организации и фирми заедно да кандидатстват с разработки. Това е форма на подкрепа, която съществува в ЕС и е доказала своето значение, добави акад. Ревалски. БАН също провежда политика на подкрепа за насърчаване на изследванията, които водят до иновации, каза той и добави, че част от средствата в Академията се разпределят по този критерий.

Над 350 души участваха във форума „Наука за бизнес“, който беше организиран за трета поредна година съвместно от БАН и ИАНМСП. Учени от институтите на Академията показаха свои последни разработки, сред които технологии за съхранение в батерии и водород на енергия от ВЕИ; катализатори за обезвреждане на отпадни газове, съдържащи летливи органични съединения, разработени чрез използване на 3D принтиране; тестове за подбор, оценка на персонала, лидерство, екипна ефективност, организационна култура и организационна устойчивост при кризи и много други.

Разработка на иновативен пробиотичен препарат с потенциал за повишаване на имунната резистентност на човека срещу вируси и патогенни бактерии (ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД и Институт по инженерна химия)  и  как бизнесът срещна науката в лицето на учените от Института по обща и неорганична химия бяха представените успешно реализирани проекти.

В експо зоната гостите на форума разгледаха първия в България водороден електромобил; нова сензорна технология за сеизмично-активни райони; устройство за рехабилитация на пръсти на ръка след инсулт; учебни роботи MAXIBOT и BABYBOT за деца със специални потребности; иновативни дронове и много други.

Успешни проекти между наука и бизнес ТУК