Назад

БТПП представи позицията си по проектите на бюджетните закони


На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 27 април, се разгледаха: Проект на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., Проект на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. и Проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

От страна на БТПП участие взеха Цветан Симеонов, Председател на Управителния съвет на БТПП, Михаела Михайлова, главен юрисконсулт в Юридическа дирекция при БТПП и Любомир Левичаров, ръководител, Отдел “Икономически анализи и политика” при БТПП.

По отношение на бюджета на ДОО, БТПП изрази принципна подкрепа, но препоръчва внимателно да бъдат разгледани всичките ѝ предложения. Въпреки, че организацията не възразява срещу актуализирането на пенсиите по чл.100 от КСО, то БТПП обърна внимание, че разходите за социални плащания значително растат и трябва да се подхожда внимателно.

Палатата изрази принципна подкрепа по Проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г., като Симеонов обърна внимание, че е необходимо да се въведат механизми за повишаване на контрола по отношение на разходване на средствата. Той обърна внимание, че заради Ковид се наблюдава последващи заболявания и поради това трябва да се обърне внимание на превенцията и следенето на здравето на хората, което досега беше неглижирано като бюджетно перо за сметка на болничната помощ.

БТПП не подкрепи Проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. Организацията категорично не подкрепя заложения дефицит от -6,4% от БВП. Тя винаги е била за балансирано бюджетно салдо, но с оглед на динамичните процеси в държавата и спазването на Маастрихтските критерии, членовете биха приели бюджет с дефицит в рамките на до 3% от БВП.

Палатата възразява и върху тенденцията за увеличаване на държавния дълг в диапазона от 25,3% през 2023 г. до 33% през 2025 г.  – дълг към БВП. Необходимо е да се поддържат ниски нива на дълг към БВП, защото при рязка промяна в политиката това ще повлияе негативно върху рейтинга на страната и бизнес средата.

Повече за позицията на БТПП можете да откриете в приложените становища относно: