Назад

Общо събрание на Асоциацията на световните търговски центрове (WTCA)
От 23 до 28 април в Акра, Гана се проведе Общото събрание на Асоциацията на световните търговски центрове (WTCA) -  водещо годишно събитие на организацията. Българската търговско-промишлена палата, като асоцииран член на организацията, присъства онлайн в събитието.

Представители на бизнеса, правителства и международни организации участваха в това уникално по своя мащаб събитие, демонстриращо силата на мрежата WTCA и фокусирано върху бизнес възможностите на африканския континент. С темата „Към африканска икономическа интеграция и засилено глобално присъствие“ Общото събрание се ангажира със създаване на партньорства между купувачи, продавачи и инвеститори в три секторни групи:

  • селско стопанство и риболов, минно дело, енергетика и води
  • хранително-вкусова промишленост, производство, строителство и недвижими имоти
  • банкиране и финанси, търговия на дребно, информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

С над 200 участници от повече от 30 държави и територии, включително два от най-бързо развиващите се региони в света – APAC и Африка на юг от Сахара – събитието се превърна в платформа за бизнес и търговски дискусии.

Изпълнителният директор на WTCA за бизнес развитие, Робин ван Пуйенбрук, изрази увереност, че създаването на Зоната за свободна търговия на африканския континент (AfCFTA), съчетано с демографията на континента и бързата индустриализация, прави Африка стратегически икономически пазар за растеж.

Скот Уанг, вицепрезидент на WTCA за Азиатско-тихоокеанския регион, сподели, че има огромен потенциал за региона на фона на преструктурирането на глобалните вериги за доставки. Според него мрежата на световните търговски центрове е уникално позиционирана да подкрепя развитието на международната търговия и инвестиции в световен мащаб, включително на Африканския континент.

Ключовите африкански индустрии, в които компаниите могат да инвестират, включват енергетика, минно дело и инфраструктура.

Общото събрание на WTCA е добър пример за това как платформата улеснява потенциалния бизнес за делегатите и ги свързва с възможности за растеж в региона на Африка и извън него.

Приложение: Видео с изказване на  Едем Кофи Йевутсей, изпълнителен директор на WTC Accra