Брой 37 (42), 22-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

Указание на БНБ за контрола върху качеството на банкнотите и монетите

Указание на Българската народна банка (БНБ) за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обръщение.  

Указанието има за цел да осигури правилното прилагане на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение, в съответствие с измененията и допълненията на Наредба № 18, прити с ре шение № 95 от 10.11.2011 г. на УС на БНБ и обнародвани в ДВ бр.93/2011 г.

Указанията са свързани с:

  • Възпроизвеждане на български банкноти и монети
  • Замяна на повредени български банкноти и монети
  • Задържане, предаване и извършване на експертна оценка на български и чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или подправени.
НОВИНИ ОТ БТПП
С бързата си реакция МВР улесни българските фирми при издаване на сертификат за форсмажор
БТПП изпрати благодарност до ръководството на МВР и нейните служители Още
Временно управляващият Посолството на Държавата Израел у нас представи икономиката на страната
По разходи за научно-развойна дейност Израел е на първо място в света Още
БТПП и Международната младежка камара ще подкрепят проекти, стартирани от младежи
Съвместните усилия ще са насочени към насърчаване на социалната интеграция на младите хора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Нормативната уредба в областта на проектирането, изпълнението и приемането на подовите настилки и покрития се нуждае от актуализиране
Разработеният по инициатива на Българската асоциация за изолации в строителството проект е сериозна база за дискусия по темата. Още
ИКОНОМИКА
От 26 февруари влизат в сила промените в ЗОП
Едно от най-съществените изменения е намаляването на вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат договори за обществени поръчки Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Указание на БНБ за контрола върху качеството на банкнотите и монетите
Указанието има за цел да осигури правилното прилагане на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на европейското дружествено право
Европейската комисия започна консултация относно бъдещето на европейското дружествено право Още
Доклад за най-добри практики относно намаляването на административната тежест
В доклада са включени 74 примера за най-добри практики, сред които инициативи относно електронното управление, интелигентни решения и трансгранични инициативи Още