Брой 37 (42), 22-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

От 26 февруари влизат в сила промените в ЗОП

На 26 февруари 2012 влиза в сила приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Едно от най-съществените изменения е намаляването на вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат договори за обществени поръчки. Обществените поръчки, които попадат в обхвата на действащата Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) ще се възлагат чрез процедури, регламентирани в закона.

Всички бенефициенти, възложители на обществени поръчки, които имат одобрен от ДФ „Земеделие" списък с планирани обществени поръчки и описателни документи, но не успеят да започнат процедурите за възлагането им до 26 февруари 2012, ще бъдат длъжни да спазват новия ред.

Няма да е необходимо повторното изпращане на списъци с планирани обществени поръчки и описателни документи, ако не са променени вече одобрените от ДФ „Земеделие" критерии за подбор на кандидатите и оценка на офертите.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
С бързата си реакция МВР улесни българските фирми при издаване на сертификат за форсмажор
БТПП изпрати благодарност до ръководството на МВР и нейните служители Още
Временно управляващият Посолството на Държавата Израел у нас представи икономиката на страната
По разходи за научно-развойна дейност Израел е на първо място в света Още
БТПП и Международната младежка камара ще подкрепят проекти, стартирани от младежи
Съвместните усилия ще са насочени към насърчаване на социалната интеграция на младите хора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Нормативната уредба в областта на проектирането, изпълнението и приемането на подовите настилки и покрития се нуждае от актуализиране
Разработеният по инициатива на Българската асоциация за изолации в строителството проект е сериозна база за дискусия по темата. Още
ИКОНОМИКА
От 26 февруари влизат в сила промените в ЗОП
Едно от най-съществените изменения е намаляването на вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат договори за обществени поръчки Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Указание на БНБ за контрола върху качеството на банкнотите и монетите
Указанието има за цел да осигури правилното прилагане на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на европейското дружествено право
Европейската комисия започна консултация относно бъдещето на европейското дружествено право Още
Доклад за най-добри практики относно намаляването на административната тежест
В доклада са включени 74 примера за най-добри практики, сред които инициативи относно електронното управление, интелигентни решения и трансгранични инициативи Още