Брой 131 (1889), 11-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Каква е разликата между баркод издаден от GS1 и онзи, който е закупен от интернет магазин?


GS1 е международна организация с нестопанска цел, създадена от индустрията за индустрията. GS1 координира разработването и поддържането на най-широко използваните стандарти за веригите на доставка. В основата на тези стандарти е определянето на уникални идентификационни номера за стоките (баркодове), които се предлагат в търговската мрежа и издаването на правила за използването на тези номера.
 
СТАНДАРТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
 
Най-често нуждата от идентификация (маркиране с баркод) се появява при разрастване на Вашия бизнес и като условие от страна на Вашите бизнес партньори – дистрибутори, търговци на дребно и клиенти. Използването на глобалните стандартни GS1 идентификационни номера/баркодове гарантира безпроблемното придвижване, предлагане и проследяване на Вашите продукти навсякъде по света, по цялата верига за доставки, от складовете на производителя до търговските обекти за продажба на дребно и онлайн магазините.
 
Всяка фирма, която желае да използва стандартите GS1 за маркиране с баркод и електронен обмен на данни (EDI), следва да стане член на GS1 чрез местната Национална организация, която за България е Сдружение GS1 България и да получи уникални идентификационни номера.
 
Редица сайтове предлагат баркодове на много ниска цена срещу еднократно заплащане. Тези продавачи не са част от глобалната мрежа GS1 и не са оторизирани да продават GS1 баркодове. Баркодовете, които продават, са „втора ръка” и е възможно да бъдат отхвърлени от търговците и онлайн платформи като Amazon и eВay.
 
На практика идентификационните номера, които се предлагат от тези сайтове, са регистрирани на други компании и се препродават на нищо неподозиращи фирми. Нашето предупреждение е ДА ВНИМАВАТЕ с подобни сайтове. Така например, бихте ли купили автомобил от случаен човек, който не разполага с официални документи за регистрация, история или информация за злополуки, само защото цената изглежда по-евтина от тази на официален представител? Същото важи и за баркодовете – трябва да сте информирани и да сте сигурни в произхода на баркодовете/номерата, които използвате, тъй като те идентифицират фирмата и продуктите Ви в глобален мащаб.
 
Освен идентификационни номера за стоките, стандартите предвиждат генериране на идентификационни номера за локации, транспортни единици, амбалаж и други, които са приложими по цялата верига от производители, превозвачи, дистрибутори и търговци на дребно и правят бизнеса по-ефективен, като осигуряват оперативна съвместимост между отделните системи и едно високо ниво на автоматизация, напр. прием на стоки в склад или отчитане на продажба  на касата в търговските обекти чрез сканиране на баркод.
 
GS1 БЪЛГАРИЯ, ПРЕФИКС 380 И ГЛОБАЛНАТА БАЗА ДАННИ
 
Методиката на GS1 за определяне на идентификационните номера гарантира тяхната уникалност в световен мащаб. Съществен елемент се явява префикса за страната, който за България е 380. Същият не показва къде е произведен продукта, а къде е регистрирана фирмата, която използва стандартната маркировка. Номерата/баркодовете на фирмите, които са регистрирани в GS1 България, започват с 380. Тук може да намерите списък с префиксите на другите страни.
 
Освен да предоставя съдействие и консултации за прилагането на стандартите GS1 на българските фирми, ролята на GS1 България е да администрира издаването на идентификационните номера на фирми, които желаят да използват стандартния подход за идентификация. Управлението на номерата от Сдружението гарантира тяхната уникалност и включва поддържането на актуална информация в централизирана глобална база данни GS1 с данни за фирмата и принадлежността на номерата.
 
ПРОВЕРЕТЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ВАШИЯ БАРКОД
 
ОПИТАЙТЕ -> Ако вече имате GS1 баркод, може да проверите регистрацията на фирмата Ви в глобалната база данни GEPIR www.gepir.org  – ИЛИ опитайте да потърсите собственика на даден продукт, бутилка мляко, хляб или консерва, като въведете баркода от етикета.
 
РЕГИСТРАЦИЯ НА БАРКОД И ИМЕ НА ДОСТАВЧИКА
 
Все по-често търговци и търговски вериги изискват валидиране на GS1 баркодовете, при предоставянето им от доставчиците. Когато  се установи, че последните не са получени чрез регистрация в GS1 и нямат връзка със съответния доставчик, те могат да отхвърлят продуктите.
 
В комбинация с допълнителни данни, кодирани по стандарт GS1, идентификационните номера са ключов елемент в различни процеси, напр. за проследимост на продукти, което придобива все по-голямо значение  в съвременните условия на бизнеса и грижата за безопасността на крайните потребители. Стандартите GS1, в т.ч. баркод номерата, позволяват да проследите продукта както по пътя му към крайния потребител, така и обратно до неговия доставчик/производител.
 
Използването на стандартите GS1 е свързано с членство в организацията. При регистрация, фирмите  заплащат еднократно встъпителен членски внос. За времето, в което използват стандартите, се заплаща годишен членски внос в зависимост от избрания пакет номера. В управителните органи на GS1 България – Управителен съвет и Общо събрание – участват представители на българския бизнес и същите доброволно  посвещават времето си в полза на Сдружението. Членският внос има за цел да обезпечи дейността на Сдружението. Финансови средства се реинвестират към Международната организация за разработването на нови стандарти и поддържането на глобална база данни за фирмите и техните баркодове,  също за издръжка на офиса в България, разработване на информационни материали, провеждане на обучения и консултации, разработване на инструменти, които да послужат на българския бизнес в неговото развитие и в отговор на промените в съответствие с новите технологични разработки и регулаторни изисквания, в т.ч. Продуктов каталог, БГ Баркод.
 
Екипът на GS1 България е на ваше разположение  за въпроси, свързани с прилагането на стандартната идентификация с GS1 баркод. Разполагаме с технически експерти, които да ви консултират относно техническото генериране на баркод символите и постигането на добро качество на печат. На разположение сме и за въпроси, свързани с електронен обмен на данни, проследимост, етикетиране на логистични единици и стандартите GS1 като цяло.
 
За повече информация относно стандартите: www.gs1.org и www.gs1bg.org. За членство разгледайте раздел „Членство“ и рубриките „Как да получа баркод“ и „Тарифи“.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект на БТПП цели да подобри онлайн уменията на специалисти в експортната търговия
Предстои провеждането и на информационни дни с фокус върху групи с представители на МСП и браншови организации Още
Каква е разликата между баркод издаден от GS1 и онзи, който е закупен от интернет магазин?
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Безплатно обучение за подпомагане на МСП в докладването на тяхната устойчивост
15 юли в заседателната зала на Русенска търговско-индустриална камара Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Засилване на сътрудничеството между Държавата Израел и ИАНМСП
Среща на изпълнителния директор на ИАНМСП със заместник-ръководителя на мисията на Държавата Израел в България Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Български организации могат да се включат в конкурс по Механизма за свързана Европа с бюджет 27 млн. евро
Подаването на предложения започва на 4 юли 2019 г. и ще продължи до 14 ноември 2019 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лятна икономическа прогноза за 2019 г.: растежът е затруднен от външни фактори
През тази и следващата година се очаква БВП да нарасне във всички държави членки на ЕС Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за работата и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавни органи и лица, осъществяващи дейности с нефт и продукти от нефтен произход
ТУРИЗЪМ
Министерството на туризма готви стратегии за развитието на туристическите райони
Предвижда се изготвяне на анализи за 9-те района, както и маркетингови стратегии и комуникационен план Още