Брой 131 (1889), 11-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Безплатно обучение за подпомагане на МСП в докладването на тяхната устойчивост


Русенска търговско-индустриална камара организира безплатно обучение по проект „Report-ASAP: Adoption of Sustainable Accounting Practices for Reporting, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС, чиято главна цел е да подпомогне малките и средни предприятия в докладването на тяхната устойчивост чрез създаване на доклад за Корпоративна социална отговорност.

Курсът е организиран в 6 обучителни модула, които да спомогнат за по-лесното придобиване на устойчиви практики, а именно:

 1. Въведение в докладването на устойчивост /Дефинира какво е устойчивост, кога и как възниква като понятие и кои са основите на отчитането/
 2. Правна рамка и Европейски директиви за докладване на устойчивост /Предоставя информация за законовата рамка и директивите в ЕС по отношение на КСО, като съдържа подраздел, посветен специално на правната ситуация в България/
 3. Социално измерение на докладването на устойчивост /Предоставя анализ на аспектите и последиците, свързани със социалното въздействие на КСО върху фирмата и служителите/
 4. Екологично измерение на докладването на устойчивост /Предоставя инициативи за опазване на околната среда и предлага примери за устойчиви практики за намаляване на разходите на фирмата/
 5. Икономическо измерение на докладването на устойчивост /Акцентира върху ползите от докладването на устойчивост за фирмата/
 6. Насоки за разработване на доклад за устойчивост /Дава практически насоки за създаване на доклад за КСО/

Участниците в обучението ще имат възможността:

 • Да вземат участие в присъствените обучителни сесии;
 • Да получат безплатен достъп до обучителните платформа и материали в рамките на 2 години;
 • Да преминат през специално създадения за обучението Динамичен демонстратор – интерактивен инструмент, който да спомогне за по-доброто разбиране на учебното съдържание;
 • Да „спечелят“ Отворени значки /Open Badges/ - изображения, които илюстрират какви знания и умения е придобил даден участник  по време на обучението;
 • Да получат сертификат, удостоверяващ преминато обучение по Корпоративна социална отговорност.

Обучението ще стартира на 15.07.2019г. (понеделник) от 16:00ч. в заседателната зала на Русенска търговско-индустриална камара, намираща се на адрес: Русе, бул. „Цар Фердинанд“ 3А, ет.2

Желаещите да се включат в обучението следва да изпратят попълнен формуляр за участие, който може да бъде намерен ТУК, не по-късно от 12.07.2019г.

За повече подробности можете да следите и Фейсбук страницата на събитието.

За повече информация и запитвания можете да се свържете с:
Ирена Иванова - ivanova@rcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект на БТПП цели да подобри онлайн уменията на специалисти в експортната търговия
Предстои провеждането и на информационни дни с фокус върху групи с представители на МСП и браншови организации Още
Каква е разликата между баркод издаден от GS1 и онзи, който е закупен от интернет магазин?
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Безплатно обучение за подпомагане на МСП в докладването на тяхната устойчивост
15 юли в заседателната зала на Русенска търговско-индустриална камара Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Засилване на сътрудничеството между Държавата Израел и ИАНМСП
Среща на изпълнителния директор на ИАНМСП със заместник-ръководителя на мисията на Държавата Израел в България Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Български организации могат да се включат в конкурс по Механизма за свързана Европа с бюджет 27 млн. евро
Подаването на предложения започва на 4 юли 2019 г. и ще продължи до 14 ноември 2019 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лятна икономическа прогноза за 2019 г.: растежът е затруднен от външни фактори
През тази и следващата година се очаква БВП да нарасне във всички държави членки на ЕС Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за работата и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавни органи и лица, осъществяващи дейности с нефт и продукти от нефтен произход
ТУРИЗЪМ
Министерството на туризма готви стратегии за развитието на туристическите райони
Предвижда се изготвяне на анализи за 9-те района, както и маркетингови стратегии и комуникационен план Още