Брой 131 (1889), 11-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТУРИЗЪМ

Министерството на туризма готви стратегии за развитието на туристическите райони


Снимка: архив, Ройтерс
Министерството на туризма планира създаването на стратегии за развитието на деветте обособени стратегически района, става ясно от обществена поръчка, публикувана в регистъра на Агенцията за обществени поръчки.
 
Прогнозният бюджет е 515 хил. лева с включен ДДС. Крайният срок за получаване на оферти е 9 август, а отварянето им е предвидено за 12 август.
 
Поръчката се финансира с европейски средства по линия на проекта на Министерството за създаване на организации за управление на туристическите райони.
Стратегическите документи трябва да бъдат готови най-късно до 23 май 2021 г., посочва се в документацията.
 
Бъдещият изпълнител на поръчката трябва да проведе 9 отделни маркетингови проучвания на туристическия поток в отделните туристически райони и да разработи маркетингови стратегии за всеки от тях, както и комуникационен план с 9 приложения – по едно за всеки район.
 
Изпълнителят ще трябва да разработи и критерии за подбор на малки и средни фирми от туристическия сектор и техни обединения, на базата на които да се избират участници в международни борси, туристически изложения, събития, В2В срещи, форуми и т.н.
 
Ведомството посочва, че иска да си осигури подробна, надеждна и актуална информация за всеки от туристическите райони. Целта е да се получи ясна картина за състоянието на търсенето и предлаганите от малки и средни предприятия туристически продукти и услуги, специфични за съответния район.
 
За целта ще се правят проучвания на документи, както и ще се създадат бази данни за туристическите дейности и обекти в отделните туристически райони и за доставчици на т.нар. „вторични услуги“ в туризма, например местни производители на храни и напитки, на занаятчийски изделия, оператори на транспортни услуги, оператори на забележителности, кооперативи на търговци и производители и т.н.
 
Информацията за туристопотока следва да се обобщи за период от 5 години назад, посочва се още в документацията. Това включва и проучване на потребителите, мотивите им за избор на съответния район и удовлетвореността от получените услуги.
 
На тази база трябва да се подготви и SWAT анализ на отделните туристически райони и прогноза за развитието им за период от 5 години, както и препоръки за повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия от туристическия сектор.
 
В маркетинговите стратегии изпълнителите трябва да определят целевите групи потребители, концепция за брандиране на местни продукти и услуги, общи насоки, тактики за постигане на целите и достигане до потребителите.
 
Източник: Investor.bg
НОВИНИ ОТ БТПП
Проект на БТПП цели да подобри онлайн уменията на специалисти в експортната търговия
Предстои провеждането и на информационни дни с фокус върху групи с представители на МСП и браншови организации Още
Каква е разликата между баркод издаден от GS1 и онзи, който е закупен от интернет магазин?
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Безплатно обучение за подпомагане на МСП в докладването на тяхната устойчивост
15 юли в заседателната зала на Русенска търговско-индустриална камара Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Засилване на сътрудничеството между Държавата Израел и ИАНМСП
Среща на изпълнителния директор на ИАНМСП със заместник-ръководителя на мисията на Държавата Израел в България Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Български организации могат да се включат в конкурс по Механизма за свързана Европа с бюджет 27 млн. евро
Подаването на предложения започва на 4 юли 2019 г. и ще продължи до 14 ноември 2019 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лятна икономическа прогноза за 2019 г.: растежът е затруднен от външни фактори
През тази и следващата година се очаква БВП да нарасне във всички държави членки на ЕС Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за работата и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавни органи и лица, осъществяващи дейности с нефт и продукти от нефтен произход
ТУРИЗЪМ
Министерството на туризма готви стратегии за развитието на туристическите райони
Предвижда се изготвяне на анализи за 9-те района, както и маркетингови стратегии и комуникационен план Още