Брой 131 (1889), 11-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проект на БТПП цели да подобри онлайн уменията на специалисти в експортната търговияНа 8-9 юли БТПП бе домакин на втора работна среща на партньорите по проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media).

Основната цел на проекта е да подобри използването на интернет и социалните медии за нуждите на експортно-ориентирания бранш, което от своя страна да доведе до нарастване на броя на специалистите в сектора, подобряване на капацитета на МСП и ръст на заетостта на завършилите професионално образование и обучение в тази сфера.

Основнaтa дейност на проекта се състои в разработването на иновативен курс за придобиване на умения в използването на интернет и социалните медии за реализирането на експортни дейности. За целта ще бъде изготвена учебна програма и ще бъде проведено пилотно обучение, което ще включва комбинация от присъствени учебни занятия и тримесечен стаж.

В пилотното обучение от българска страна се очаква да вземат участие общо 26 младежи, които желаят да повишат професионалното си образование и да извършват експорт онлайн. Част от обучаващите се курсисти ще имат възможност за стажуване в чужбина.

БТПП предстои да проведе информационни дни с фокус върху групи, в които ще участват представители на МСП и браншови организации. Целта на фокус групите е да се обсъдят стъпките по  изготвянето на съвместния квалификационен профил, на основата на който ще бъде разработена учебната програма. На участниците ще бъде предоставен предварително изготвен списък с уменията, които се очаква да бъдат придобити по време на обучението. Желаещите да вземат участие във фокус групите следва да заявят своя интерес на тел. 02 8117 553 или на projects3@bcci.bg

По време на срещата партньорите обсъдиха резултатите от досега проведените фокус групи, които ще послужат като основа за разработване на съвместен квалификационен профил. БТПП подготвя листи на заинтересовани организации, обучителни центрове и МСП, които да бъдат поканени за участие при провеждането на предстоящите дискусии. Разработваната програма за добиване на нова професия ще бъде верифицирана от външен експерт със значителен опит в ИКТ технологиите, което ще гарантира качеството на обучение.

Проектът се изпълнява в рамките на програма „Еразъм+“ от шест партньорски организации от три страни – България , Гърция и Турция. Продължителността му е две години . Повече за проекта можете да намерите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект на БТПП цели да подобри онлайн уменията на специалисти в експортната търговия
Предстои провеждането и на информационни дни с фокус върху групи с представители на МСП и браншови организации Още
Каква е разликата между баркод издаден от GS1 и онзи, който е закупен от интернет магазин?
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Безплатно обучение за подпомагане на МСП в докладването на тяхната устойчивост
15 юли в заседателната зала на Русенска търговско-индустриална камара Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Засилване на сътрудничеството между Държавата Израел и ИАНМСП
Среща на изпълнителния директор на ИАНМСП със заместник-ръководителя на мисията на Държавата Израел в България Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Български организации могат да се включат в конкурс по Механизма за свързана Европа с бюджет 27 млн. евро
Подаването на предложения започва на 4 юли 2019 г. и ще продължи до 14 ноември 2019 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лятна икономическа прогноза за 2019 г.: растежът е затруднен от външни фактори
През тази и следващата година се очаква БВП да нарасне във всички държави членки на ЕС Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за работата и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавни органи и лица, осъществяващи дейности с нефт и продукти от нефтен произход
ТУРИЗЪМ
Министерството на туризма готви стратегии за развитието на туристическите райони
Предвижда се изготвяне на анализи за 9-те района, както и маркетингови стратегии и комуникационен план Още