Брой 156 (916), 14-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

ИТФС ГРУП (ITFS GRUP)
Украйна

Рекламна дейност

КУЛИЧИВКА (KULICHIVKA)
Украйна

Строителство на промишлени сгради

МАКСИКОМП (MAKSIKOMP)
Украйна

Строителство

ПРАВОМАКСИМУС (PRAVOMAXIMUS)
Украйна

Туристическа агенция; дейност в областта на правото

РОКЛАНД ТРЕЙДЪРС (ROCKLAND TRADERS (PRIVATE) LIMITED)
Пакистан

Консултантска дейност, мениджмънт, управление на финансови средства

СТЕФ ШПЕД ООД БЕЛГРАД - ЗВЕЗДАРА (STEF SHPED DOO BEOGRAD - ZVEZDARA)
Сърбия

Търговия на едро с офис консумативи

ТАТЛО СЪРВИСИЗ НИГЕРИЯ ЛИМИТИД (TATLO SERVICES NIGERIA)
Нигерия

Промотиране и подобрение на земеделски суровини; маркетинг проучване на продукти от България и от Африка

УСМИВКА-БГ (YSMIVKA-BG)
Украйна

Туристически услуги; производство на чай и подправки; търговия на едро и дребно

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Недостатъчно е застъпено участието на социалните партньори в Плана за действие в контекста на ролята им във формирането, мониторинга и изпълнението на заложените политики Още
Покана за участие в бизнес мисия в Коджаели, Турция през октомври
Match4Industry - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране, 15-16 октомври 2015 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Българската икономика нараства с 2.2% на годишна база през второто тримесечие
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 78.3% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за държавните такси
Всички институции се задължават да спазват принципа на разходоориентираност при формиране на държавните такси Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Световен конкурс на Международния съюз по далекосъобщения
За иновативни малки и средни фирми, които използват IT-технологии и предлагат решения за устойчиво икономическо и социално развитие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2015 – Есен
8-11 септември, летище Стара Загора Още