Брой 156 (916), 14-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Световен конкурс на Международния съюз по далекосъобщения


Иновативни малки и средни фирми, които използват информационните и комуникационни технологии и предлагат решения за устойчиво икономическо и социално развитие, могат да участват в конкурса на Международния съюз по далекосъобщения за предприемачи - ITU Telecom World 2015. В инициативата могат да се включат бизнес инкубатори, както и правителствени програми, свързани с ръст в производството, осигуряване на заетост и пазарни постижения.

Целта на конкурса е да бъдат показани добрите практики в областта на иновативното използване на технологиите и да бъдат обменени идеи сред предприемачи от цял свят.

В конкурса могат да участват всички фирми, които ще бъдат представени на Световното телеком изложение в Будапеща 2015 г. (ITU Telecom World 2015) през октомври. Предложенията ще бъдат оценявани в няколко категории – награда от експертно жури, приз от гласовете на посетителите на експото и награда за най-ефективна държавна инициатива, която е била от изключителна полза за предприемачеството и фирмите в сектора на информационните технологии и съобщенията.

Информация за конкурса   ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Недостатъчно е застъпено участието на социалните партньори в Плана за действие в контекста на ролята им във формирането, мониторинга и изпълнението на заложените политики Още
Покана за участие в бизнес мисия в Коджаели, Турция през октомври
Match4Industry - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране, 15-16 октомври 2015 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Българската икономика нараства с 2.2% на годишна база през второто тримесечие
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 78.3% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за държавните такси
Всички институции се задължават да спазват принципа на разходоориентираност при формиране на държавните такси Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Световен конкурс на Международния съюз по далекосъобщения
За иновативни малки и средни фирми, които използват IT-технологии и предлагат решения за устойчиво икономическо и социално развитие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2015 – Есен
8-11 септември, летище Стара Загора Още