Брой 156 (916), 14-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Българската икономика нараства с 2.2% на годишна база през второто тримесечие


През второто тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.2% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2015 г. според сезонно изгладените данни. Това съобщи днес Националният статистически институт.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2015 г. БВП в номинално изражение достига 20 920 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2015 г. е 17 901 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.3%). През второто тримесечие на 2015 г. бруто капиталообразуването е 4 787 млн. лв. и заема 22.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Недостатъчно е застъпено участието на социалните партньори в Плана за действие в контекста на ролята им във формирането, мониторинга и изпълнението на заложените политики Още
Покана за участие в бизнес мисия в Коджаели, Турция през октомври
Match4Industry - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране, 15-16 октомври 2015 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Българската икономика нараства с 2.2% на годишна база през второто тримесечие
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 78.3% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за държавните такси
Всички институции се задължават да спазват принципа на разходоориентираност при формиране на държавните такси Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Световен конкурс на Международния съюз по далекосъобщения
За иновативни малки и средни фирми, които използват IT-технологии и предлагат решения за устойчиво икономическо и социално развитие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2015 – Есен
8-11 септември, летище Стара Загора Още