Брой 156 (916), 14-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за държавните такси


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за държавните такси. Проектът е разработен по проект на Оперативна програма „Административен капацитет” - „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”.

Проектозаконът задължава всички институции да спазват основния принцип за формиране размера на държавните такси - принципът на разходоориентираност.

Този принцип е налице и в действащия Закон за държавните такси, но практиката по прилагането му е противоречива и неубедителна за гражданите и бизнеса. Налице са примери, при които за предоставянето на еднакви по себестойност административни услуги се събират различни такси. В чл. 20, ал. 1 от проекта се въвежда правилото, че размерът на таксата се основава на разходите за извършването на дейността или услугата или предоставянето на правото. Тези разходи са преки и непреки, като се прави разграничение между тези два вида. Изрично са изключени определени разходи поради разбирането, че те не са необходими за извършването на дейността, услугата или предоставянето на правото. За да се гарантира спазването на изискването държавната такса да покрива само разходите по предоставяне на съответната услуга, законопроектът предвижда приемането на Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип. Действащата нормативна уредба за таксите не включва подобна единна за всички държавни такси методика. Законопроектът предвижда и приемането на Единна тарифа за таксите за типови административни услуги с цел за едни и същи технически услуги с голяма честота на предоставяне, различните институции да събират еднакви такси.

Обществените консултации са открити до 26 август 2015 г.

Проект на Закон за държавните такси

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Недостатъчно е застъпено участието на социалните партньори в Плана за действие в контекста на ролята им във формирането, мониторинга и изпълнението на заложените политики Още
Покана за участие в бизнес мисия в Коджаели, Турция през октомври
Match4Industry - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране, 15-16 октомври 2015 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Българската икономика нараства с 2.2% на годишна база през второто тримесечие
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 78.3% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за държавните такси
Всички институции се задължават да спазват принципа на разходоориентираност при формиране на държавните такси Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Световен конкурс на Международния съюз по далекосъобщения
За иновативни малки и средни фирми, които използват IT-технологии и предлагат решения за устойчиво икономическо и социално развитие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2015 – Есен
8-11 септември, летище Стара Загора Още