Брой 208 (465), 25-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена камара – Пловдив се включи в ,,Дни на професиите’’


Пловдив бе домакин на изложението ,,Дни на професиите”, в което професионални гимназии от Пловдив, Пазарджик, Смолян и Стара Загора представиха изделия и проекти в сътрудничество с бизнеса.

Инициативата е в рамките на Проект BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта е популяризиране на професионалното образование, създаване на по-тесни връзки с бизнеса, привличане вниманието на работодателите и по-лесен преход от училище към работа. Очакваните резултати са подобряване качеството на професионалното образование и обучение чрез усъвършенстване практическото обучение на учениците, в съответствие с потребностите на пазара на труда. По линия на проекта учениците получават стипендия за 240 отработени часа. До края на октомври продължава регистрацията на училища и фирми за втория период от проекта.

Кирил Тюлев – управител на НЦПО - Пловдив, поздрави участниците от името на работодателите и подкрепи идеята на проекта. Също добави, че това е възможност за младежите  да добият професионален опит още преди да излязат от системата на професионалното образование и така да направят първата крачка към успешната реализация. В заключение г-н Тюлев увери гимназистите, че бизнесът активно ще се включи в изпълнението на проекта.

За повече информация: http://praktiki.mon.bg/

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегация ще придружава президента Росен Плевнелиев по време на неговото държавно посещение във Виетнам
В гр. Хо Ши Мин ще се проведе виетнамско-български делови форум Още
България ще спечели от търговското споразумение между Европа и САЩ
Очакваните ефекти са премахване на митата и подобряване на достъпа на български продукти до американския пазар Още
Обмен на опит с GS1 Норвегия
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив се включи в ,,Дни на професиите’’
Инициативата цели подобряване качеството на професионалното образование чрез усъвършенстване на практическото обучение Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
“АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД организира обществено обсъждане
Темата е Доклад ОВОС за изграждане на нова ядрена мощност... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: „Новости в стандартите за системи за управление и интегрираното им прилагане”
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ББР ще отпуска 5-годишни инвестиционни кредити при 6% фиксирана лихва
Два пъти и половина се намалява и изискването за собствено участие – от 25% на 10% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Има възможност компаниите в затруднение да изплащат дълга си към НАП разсрочено
Приходната агенция може да им разреши да покрият неотложните си плащания към доставчици и персонал Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците
Очакваните резултати от прилагането на наредбата са осигуряване на разделно събрани биоотпадъци с оглед последващото им рециклиране в съоръженията за компостиране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Директивата на ЕС относно правото на писмен и устен превод ще влезе в сила на 27 октомври
Тя гарантира, че гражданите, които са задържани или обвинени в извършване на престъпление, имат правото на устен превод по време на наказателното производство Още