Брой 208 (465), 25-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Директивата на ЕС относно правото на писмен и устен превод ще влезе в сила на 27 октомври


Остават само два дни до приключването на една конкретна фаза от изграждането на европейското пространство на правосъдие. На 27 октомври изтича срокът, в който държавите членки трябва да въведат в сила първия законодателен акт на ЕС за правата на заподозрените лица в наказателното производство. Европейската директива гарантира, че гражданите, които са задържани или обвинени в извършване на престъпление, имат правото на устен превод по време на наказателното производство, включително при получаването на правна помощ, на собствения си език и във всички съдилища в ЕС. Директивата бе предложена от Европейската комисия през 2010 г. (IP/10/249) и приета от Европейския парламент и Съвета на министрите в рекордно кратък срок от едва девет месеца (IP/10/1305).

Контекст

Всяка година в Европейския съюз се водят над 8 милиона наказателни производства. На 9 март 2010 г. Европейската комисия предприе първата стъпка от поредица мерки за установяване на общи стандарти на ЕС във всички наказателни производства. Комисията предложи правила, които ще задължат държавите от ЕС да предоставят пълен набор услуги за писмен и устен превод на заподозрените лица. Европейският парламент и държавите членки, заседаващи в Съвета, бързо одобриха предложението. Вместо с обичайните две години държавите членки разполагаха с три години за приемането на тези разпоредби, за да могат да бъдат изготвени необходимите преводи.

Директивата относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство гарантира правото на гражданите да бъдат разпитвани, да участват в съдебни заседания и да получават правни съвети на собствения си език на всеки етап от наказателното производство и във всички съдилища на ЕС. Комисията настоя за въвеждане на правото на писмен и устен превод по време на наказателното производство, за да бъде постигнато спазване в пълна степен на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и на Хартата на основните права.

Разходите за писмен и устен превод трябва да бъдат поети от държавата членка, а не от заподозряното лице. При липсата на минимални общи стандарти, гарантиращи справедливо производство, съдебните органи ще избягват да изпращат някого да бъде съден в друга страна. В резултат на това е възможно мерките на ЕС за борба с престъпността — като европейската заповед за арест — да не се прилагат в пълна степен.

Директивата относно правото на писмен и устен превод бе първата от поредицата мерки за справедлив съдебен процес, чиято цел е да се установят общи стандарти на ЕС в наказателните дела. Тя бе последвана от Директивата относно правото на информация в наказателното производство, приета през 2012 г. (вж. IP/12/575), както и от Директивата относно правото на достъп до адвокат, приета през 2013 г. (IP/13/921). Комисията е решена да продължи работата по пътната карта в тази област на правосъдието и да представи предложения за друга група права, свързани със справедливия съдебен процес, което се очаква да стане до края на 2013 г.

За повече информация:

Европейска комисия — право на справедлив съдебен процес: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегация ще придружава президента Росен Плевнелиев по време на неговото държавно посещение във Виетнам
В гр. Хо Ши Мин ще се проведе виетнамско-български делови форум Още
България ще спечели от търговското споразумение между Европа и САЩ
Очакваните ефекти са премахване на митата и подобряване на достъпа на български продукти до американския пазар Още
Обмен на опит с GS1 Норвегия
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив се включи в ,,Дни на професиите’’
Инициативата цели подобряване качеството на професионалното образование чрез усъвършенстване на практическото обучение Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
“АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД организира обществено обсъждане
Темата е Доклад ОВОС за изграждане на нова ядрена мощност... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: „Новости в стандартите за системи за управление и интегрираното им прилагане”
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ББР ще отпуска 5-годишни инвестиционни кредити при 6% фиксирана лихва
Два пъти и половина се намалява и изискването за собствено участие – от 25% на 10% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Има възможност компаниите в затруднение да изплащат дълга си към НАП разсрочено
Приходната агенция може да им разреши да покрият неотложните си плащания към доставчици и персонал Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците
Очакваните резултати от прилагането на наредбата са осигуряване на разделно събрани биоотпадъци с оглед последващото им рециклиране в съоръженията за компостиране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Директивата на ЕС относно правото на писмен и устен превод ще влезе в сила на 27 октомври
Тя гарантира, че гражданите, които са задържани или обвинени в извършване на престъпление, имат правото на устен превод по време на наказателното производство Още