Брой 208 (465), 25-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП

“АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД организира обществено обсъждане

Инвестиционното предложение на “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД предвижда  проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение (III или III+), с леководен реактор с вода под налягане (PWR), с инсталирана електрическа мощност от около 1200 MW, на площадката на  АЕЦ “Козлодуй”. В тази връзка АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД организира срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него на инвестиционно предложение: “ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ ОТ НАЙ-НОВО ПОКОЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”.

Срещите за обществените обсъждания ще се проведат на:
14.11.2013 г. от 13.00 часа в Художествена галерия “Проф. М. Върбанов”, Община Оряхово, гр. Оряхово, ул. “А. Чапразов” №10;
15.11.2013 г. от 13.00 часа в Общински клуб, Община Мизия, гр. Мизия, ул. “Петко Банков” №4;
18.11.2013 г. от 14.00 часа в Община Вълчедръм, гр. Вълчедръм, ул. “България” №18-20;
19.11.2013 г. от 13.00 часа в Община Хайредин, с. Хайредин, Ритуална зала;
20.11.2013 г. от 10.30 часа в Дом на енергетика, Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” №4.

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), са обществено достъпни на интернет страниците на “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД – www.npp-nb.bg, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – www.kznpp.org (линк 1 и линк 2), Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към Доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/.

Писмени становища могат да се предоставят в сградите на Община Оряхово, Община Мизия, Община Вълчедръм, Община Хайредин, Община Козлодуй, както и на местата, където е осигурен достъп до Доклада за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе, или по време на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Биляна Симеонова, експерт еколог, e-mail: newbuild@npp.bg, тел. 0973/7-21-04.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегация ще придружава президента Росен Плевнелиев по време на неговото държавно посещение във Виетнам
В гр. Хо Ши Мин ще се проведе виетнамско-български делови форум Още
България ще спечели от търговското споразумение между Европа и САЩ
Очакваните ефекти са премахване на митата и подобряване на достъпа на български продукти до американския пазар Още
Обмен на опит с GS1 Норвегия
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив се включи в ,,Дни на професиите’’
Инициативата цели подобряване качеството на професионалното образование чрез усъвършенстване на практическото обучение Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
“АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД организира обществено обсъждане
Темата е Доклад ОВОС за изграждане на нова ядрена мощност... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: „Новости в стандартите за системи за управление и интегрираното им прилагане”
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ББР ще отпуска 5-годишни инвестиционни кредити при 6% фиксирана лихва
Два пъти и половина се намалява и изискването за собствено участие – от 25% на 10% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Има възможност компаниите в затруднение да изплащат дълга си към НАП разсрочено
Приходната агенция може да им разреши да покрият неотложните си плащания към доставчици и персонал Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците
Очакваните резултати от прилагането на наредбата са осигуряване на разделно събрани биоотпадъци с оглед последващото им рециклиране в съоръженията за компостиране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Директивата на ЕС относно правото на писмен и устен превод ще влезе в сила на 27 октомври
Тя гарантира, че гражданите, които са задържани или обвинени в извършване на престъпление, имат правото на устен превод по време на наказателното производство Още