Брой 208 (465), 25-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар на тема: „Новости в стандартите за системи за управление и интегрираното им прилагане”


Българският институт за стандартизация организира семинар на тема: „Новости в стандартите за системи за управление и интегрираното им прилагане”, който ще се проведе на 22 ноември 2013 г. в сградата на института.

Какво се очаква в новата версия на ISO 9001? Ще се коригират ли сега действащите системи?

Тези и всички останали въпроси, които възникват при работа със стандартите за системи за управление, ще бъдат разгледани на семинара. Акцентът ще бъде поставен върху следните стандарти – БДС EN ISO 9000:2007, БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 50001:2011, БДС EN ISO14001:2005, OHSAS 18001, БДС EN ISO 22000:2006, БДС ISO 26000:2012, БДС ISO 31000:2011.

Ще се разглеждат проблеми, свързани с най-често срещаните пропуски и нарушения при документиране и прилагане на системите за управление. Участниците в семинара ще се запознаят с международните стандарти за управление на риска, които се използват във всички икономически области и са особено важни при управление в условия на икономическа криза и изострена конкуренция.

Семинарът е предназначен за всички, чийто функции са свързани с осигуряване на ефективността на бизнеса.

Лектори ще бъдат водещи външни одитори и експерти от Българския институт за стандартизация.

Лицата, участвали в семинара и заплатили такса участие, ще могат да ползват отстъпка от 20% при покупката на стандарти на стойност над 40 лв. без ДДС, ако поръчката е направена в срок до 20 декември 2013 г. За членове на БИС отстъпката е 40%.

Всички участници в семинара ще получат  удостоверения за присъствие на семинара.

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до 20.11.2013 г.

Покана

Програма на семинара

Регистрационна карта

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегация ще придружава президента Росен Плевнелиев по време на неговото държавно посещение във Виетнам
В гр. Хо Ши Мин ще се проведе виетнамско-български делови форум Още
България ще спечели от търговското споразумение между Европа и САЩ
Очакваните ефекти са премахване на митата и подобряване на достъпа на български продукти до американския пазар Още
Обмен на опит с GS1 Норвегия
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив се включи в ,,Дни на професиите’’
Инициативата цели подобряване качеството на професионалното образование чрез усъвършенстване на практическото обучение Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
“АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД организира обществено обсъждане
Темата е Доклад ОВОС за изграждане на нова ядрена мощност... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: „Новости в стандартите за системи за управление и интегрираното им прилагане”
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ББР ще отпуска 5-годишни инвестиционни кредити при 6% фиксирана лихва
Два пъти и половина се намалява и изискването за собствено участие – от 25% на 10% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Има възможност компаниите в затруднение да изплащат дълга си към НАП разсрочено
Приходната агенция може да им разреши да покрият неотложните си плащания към доставчици и персонал Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците
Очакваните резултати от прилагането на наредбата са осигуряване на разделно събрани биоотпадъци с оглед последващото им рециклиране в съоръженията за компостиране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Директивата на ЕС относно правото на писмен и устен превод ще влезе в сила на 27 октомври
Тя гарантира, че гражданите, които са задържани или обвинени в извършване на престъпление, имат правото на устен превод по време на наказателното производство Още