Брой 208 (465), 25-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ

Има възможност компаниите в затруднение да изплащат дълга си към НАП разсрочено


Компаниите в затруднение има възможност да изплащат дълга си към Националната агенция за приходите (НАП) разсрочено, информират от финансовата институция.

Всяка фирма, която изпитва временни финансови затруднения и чиито банкови сметки са запорирани от приходната агенция, може да поиска разрешение да плаща задълженията си на части, като за целта е необходимо да се издаде разрешение за неотложно плащане.

Задлъжнялата фирма трябва да отправи писмено искане до публичния изпълнител, който може да определи процент от постъпленията по банковите ѝ сметки да се удържат за плащане на задълженията ѝ към бюджета, а с останалата част да продължат да се покриват неотложни плащания по договори. Така дружеството може да избегне задлъжняване и към доставчиците или служителите си.

За да бъде издаден такъв документ, има условие въпросните суми да са дължими по споразумения, свързани с основната дейност на компанията и да е налице реална опасност забавянето им да доведе до тежки икономически последици за нея.

При разрешено неотложно плащане най-често държавата в лицето на НАП задържа между 20 и 30 на сто от всички банкови постъпления за покриване на дълговете към бюджета, уточняват оттам.

За да получи възможност да плаща на части, длъжникът трябва да представи няколко документа: банкови извлечения за доказване на паричните потоци, прогноза за очакваните приходи и разходи за периода, за който се иска разрешението, както и обезпечение на целия дълг, заедно с изтеклите лихви.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегация ще придружава президента Росен Плевнелиев по време на неговото държавно посещение във Виетнам
В гр. Хо Ши Мин ще се проведе виетнамско-български делови форум Още
България ще спечели от търговското споразумение между Европа и САЩ
Очакваните ефекти са премахване на митата и подобряване на достъпа на български продукти до американския пазар Още
Обмен на опит с GS1 Норвегия
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив се включи в ,,Дни на професиите’’
Инициативата цели подобряване качеството на професионалното образование чрез усъвършенстване на практическото обучение Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
“АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД организира обществено обсъждане
Темата е Доклад ОВОС за изграждане на нова ядрена мощност... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: „Новости в стандартите за системи за управление и интегрираното им прилагане”
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ББР ще отпуска 5-годишни инвестиционни кредити при 6% фиксирана лихва
Два пъти и половина се намалява и изискването за собствено участие – от 25% на 10% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Има възможност компаниите в затруднение да изплащат дълга си към НАП разсрочено
Приходната агенция може да им разреши да покрият неотложните си плащания към доставчици и персонал Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците
Очакваните резултати от прилагането на наредбата са осигуряване на разделно събрани биоотпадъци с оглед последващото им рециклиране в съоръженията за компостиране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Директивата на ЕС относно правото на писмен и устен превод ще влезе в сила на 27 октомври
Тя гарантира, че гражданите, които са задържани или обвинени в извършване на престъпление, имат правото на устен превод по време на наказателното производство Още