Брой 136 (393), 16-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща между представители на GS1 България и GS1 Австрия


От 15 до 17 юли в град Поморие се провежда среща между представители на GS1 България и GS1 Австрия.

В срещата участват Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Бюрото на GS1, Христо Содев, изпълнителен директор на GS1 България, членове на Бюрото на GS1 България и експерти.

От австрийска страна организацията е представена от Грегор Херцог, изпълнителен директор на GS1 Австрия и Михаел Валтер, член на Борда на GS1 Австрия.

Това е втората среща в рамките на програмата за менторство. Първата се проведе в Австрия през януари 2012. 

Основната цел на тези срещи е обмяната на опит за дейността по приложение на стандартите GS1.  

Основни теми от програмата са:

·         Напредъка по въвеждане на GS1 DataBar за маркиране на стоки с променливи тегла и хранителни продукти, за осигуряване на по-добър контрол на качеството на продуктите и проследимост.

·         Внедряването на логистични етикети по стандартите GS1 върху палетите, доставяни в търговските вериги, за да се осигури по-бързо приемане на стоката, следене на наличностите и проследимост на продуктите.

·         Приложение на стандартите в здравеопазването за осигуряване по-голяма безопасност на пациентите.

·         Мобилни приложения, базирани на стандартите за предоставяне на качествена информация на крайните потребители и улесняване на процеса на пазаруване

·         Примери за приложение на стандартите в публичната администрация.

По време на срещата Христо Содев представи проект на GS1 България, който има за цел да обнови базата данни за членовете на организацията и разработването на нови приложения в полза и за удобството на потребителите на стандартите GS1 в България.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща между представители на GS1 България и GS1 Австрия
Пограмата за менторство -обмяна на опит за дейността по приложение на стандартите GS1 Още
Практическо обучение на ученици от национални гимназии в БТПП
Експерти от Палатата активно помагат в индивидуалната работа на стажантите Още
Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS
БТПП отправя покана за участие в онлайн курс – 1 септември 2013 - 31 януари 2014 Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100”
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Представяне на канадския опит за справяне с кризи и подкрепа за малките и средни предприятия
Канадско-българскияj бизнес съвет - съдействие за обмяна на опит между администрациите и бизнеса на двете страни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 28.12.2007 г.
Наредба от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2013 г.
Месечната инфлация - минус 0.4% за юни 2013 г. спрямо май 2013 г. е минус 0.4% Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Още 49 проекта на общини получават финансиране по ОПАК
Оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
„Предприемачество и иновации в малкия и средния бизнес – анализ и перспективи”
За ефективни мерки по основни проблеми в сектора на малките и средните предприятия Още